Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c28/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1979
Platnost od 22.12.1979
Účinnost od 01.01.1977
Zrušeno k 01.01.1986 (o11/c1/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální statistický úřad

vydal podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

9. směrnice k státním statistickým výkazům za úsek základní prostředky - „24 Zp“ (Č. Vk 5033/80 ze dne 21. června 1979).

Směrnice byly vydány v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“ a nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1980. Tímto dnem pozbývají účinnosti:

1. směrnice „24 Zp“, (Č. Vk 3672/78 ze dne 23. července 1977) platné od 1. ledna 1978 a vydané v edici „Směrnice a pokyny čs. statistiky“; jejich vydání bylo oznámeno v částce 3/1978 Sbírky zákonů;

2. výnos Federálního statistického úřadu, (Č. Vk 4357/79 ze dne 12. července 1978), který byl uveřejněn pod poř. č. 11/1978 ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9 - 10/1978: jeho vydání bylo oznámeno v částce 25/1978 Sbírky zákonů.

Federální statistický úřad vydal v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem podle § 35 odst. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, výnos ze dne 8. 6. 1983 (č. Vk 2106/84), kterým se mění a doplňují směrnice „24 Zp“. Za účelem snížení administrativní náročnosti vypouští se ve výkazu ZP 1-01 za úsek základní prostředky dva ukazatele a zároveň se ruší předkládací povinnost výkazu Zp 1-01 u některých organizací. V tomto smyslu se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky „24 Zp“ za úsek základní prostředky, platné od 1. 1. 1980 pod č. Vk 5033/80. Výnos nabývá účinností dnem 1. 1. 1984 a byl publikován pod poř. č. 5 v částce 6-7 Zpravodaje ústředních statistických orgánů. Je možno do něj nahlédnout všech orgánů státní statistiky.

Do všech těchto předpisů je možno nahlédnout u ústředních orgánů státní statistiky a u oblastních statistických orgánů republik.

Přesunout nahoru