Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c27/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 27/1979
Platnost od 19.12.1979
Účinnost od 01.10.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem zahraničního obchodu a s ústředními výbory Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství a Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ze dne 18. října 1979 čj. 19 886/1979-03, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 30. května 1973 čj. 11 303/1973-03 o odměňování členů posádek československých námořních lodí, ve znění výnosu ze dne 16. února 1978 čj. 25 043/1977-03.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1979 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd), federálním ministerstvu zahraničního obchodu (odbor ekonomiky práce), v podniku Československá námořní plavba v Praze a v podniku Československá plavbu dunajská v Bratislavě.

Přesunout nahoru