Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c26/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1979
Platnost od 10.12.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 28. srpna 1979 čj. 18 975/79-Va/3, kterým se mění výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. července 1979 čj. 11 011/77-Va/3, o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice.

Tento výnos nabývá účinnosti

a) dnem 1. září 1979 v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice, ve kterých k tomuto dni platí výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 29. července 1977 čj. 11 011/77-Va/3, o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a řízených nebo spravovaných národními výbory v České socialistické republice,

b) v ostatních organizacích dnem, který u organizací řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky určí toto ministerstvo a pokud jde o organizace řízené nebo spravované národními výbory, příslušný krajský národní výbor (Národní výbor hl. m. Prahy).

Do výnosu lze nahlédnout v ministerstvu kultury České socialistické republiky, odborech kultury KNV a Národního výboru hl. m. Prahy, národních podnicích KNIHA, Středočeském nakladatelství a knihkupectví v Praze a národním podniku Zahraniční literatura v Praze.

Přesunout nahoru