Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c25/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky - hlavní hygienik Slovenské socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb. o péčí o zdraví lidu, v dohodě s ministerstvem lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 20. 8. 1979 čj. Z-1524/1979-B/3-04 o základních hygienických zásadách pro zřizování, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží.

Součástí předmětnému výnosu jsou tři přílohy, které podrobněji upravují základní hygienické zásady pro zřizování, vymezení a využívání pásem hygienické ochrany vodních zdrojů podzemních vod, povrchových vod a pro zřizování vodárenských nádrží.

Zrušují se

— směrnice č. 14/1954 Hygienických předpisů (sv. 11) pro stanovení pásem hygienické ochrany kolem zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou (evid. v částce 5/1955 Ú. v.);

— instrukce č. 87/1960 Sb. NV o hygienických a protiepidemických opatřeních při výstavbě a úpravě vodních nádrží pro hromadné zásobování pitnou vodou.

Výnos je uveřejněn pod č. 17/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví SSR a lze do něho nahlédnout ministerstvu zdravotnictví SSR, odborech zdravotnictví KNV a ONV a na ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru