Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c25/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1979
Platnost od 30.11.1979
Účinnost od 01.04.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo:

a) podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociáních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství

1. výnos ze dne 2. února 1979 čj. 14 397/1927/79, kterým se doplňuje kvalifikační katalog dělnických povolání lesního hospodářství ze dne 15. června 1973 čj. 21 458/2530/73. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1979. Je uveřejněn v částce 12/1979 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 8;

2. výnos ze dne 5. července 1979 čj. 18 332/SO/79, kterým se mění výnos MLVH ČSR ze dne 26. března 1971 čj. 2916/SB/71, o mzdovém zvýhodnění pracovníků Státních lesů a některých pracovníků vodohospodářských organizací pracujících ve vybraných územních oblastech pohraničí, ve znění výnosu ze dne 6. července 1971 čj. 58 713/833/SV/71. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1979. Je uveřejněn v částce 12/1979 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 9;

b) podle § 12 odst. 3 zákona č. 151/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 18. června 1979 čj. 18 305/SO/79, kterým se doplňuje výnos MLVH ČSR ze dne 28. září 1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortních seznamů zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1979. Je uveřejněn v částce 12/1979 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 10.

Přesunout nahoru