Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c24/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1979
Platnost od 12.11.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo dne 27. 8. 1979 pod čj. F 42-578/1979-8314 výnos, jímž se mění a doplňuje směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení čj. S/1-8301 ze dne 28. 9. 1964 o ústavní sociální péči, ve znění směrnice ministerstva práce a sociálních věcí čj. VIII/2-8314 ze dne 17. 12. 1968, pokynu ministerstva práce a sociálních věci ČSR čj. VIII/2-8314/2 ze dne 30. 6. 1970 a pokynu ministerstva práce a sociálních věcí SSR čj. III/3-1301/1971 ze dne 10. 6.1971.

Výnosem se upravuje maximální hranice příspěvku na úhradu nákladů ústavní péče v ústavech sociální péče pro dospělé občany postižené tělesně, smyslově nebo mentálně a v domovech důchodců.

Výnos platí od 1. srpna 1979. Byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí ČSR v částce 14/1979 a ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí SSR v částce 6/1979 a lze do něho nahlédnout u všech odborů sociálních věcí a zdravotnictví ONV a odborů sociálních věcí a pracovních sil KNV.

Přesunout nahoru