Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c24/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1979
Platnost od 12.11.1979
Účinnost od 01.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků československé lidové armády

3. výnos čj. 11 054-81/5. odd.-1979 ze dne 22. března 1979, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 13 000-81/5-1974 ze dne 23. dubna 1974 o odměňování dělníků trustu podniků vojenských lesů a statků ve znění výnosu čj. 7771-81/5. odd.-1978 ze dne 18. května 1978, registrované v částce 26/1975 Sb. a v částce 21/1978 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1979.

Pro dělníky, na které se vztahuje výnos ze dne 23. prosince 1982 čj. 1200-FS/5-1981, pozbyl platnosti výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 22. března 1979 čj. 11 054-81/ 5. odd.-1979, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. dubna 1974 čj. 13 000-81/5-1974 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků ve znění výnosu ze dne 18. května 1978 čj. 7771-81/5. odd.-1978 (reg. v částce 24/1979 Sb.).

Do výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru