Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c23/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 23/1979
Platnost od 08.11.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 47 a 49 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 11.10.1978 čj. ČII. 482-19.5.1978, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a za přírodní minerální vody stolní.

Za přírodní léčivé zdroje a za přírodní minerální vody stolní se prohlašují přírodní zdroje minerálních vod nacházející se na katastrálních územích Teplice v Čechách, Teplice nad Bečvou, Korunní a Dolní Lomnice, které budou využívány k účelům léčebně preventivní péče a pro účely zřídelní v organizacích Čs. státních lázní a zřídel, generálního ředitelství pro ČSR, Praha.

Tímto výnosem se dále stanoví názvy jednotlivých přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod stolních, jejich klasifikace a ochrana.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979. Je uveřejněn v částce 9-10/1979 Věstníku MZ ČSR a je možno do něho nahlédnout v Českém inspektorátu lázní a zřídel ministerstva zdravotnictví ČSR, v odborech zdravotnictví a odborech sociálních věcí a zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u příslušných krajských a okresních hygieniků.

Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní (reg. v částce 23/1979 Sb.), se mění takto: V § 1 písm. c) se slova "Pramen Zápotocký" nahrazují slovy "Pramen Jurikův".

Přesunout nahoru