Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.05.1983 (o2/c16/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působení federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 18. dubna 1979 čj. E/PM-600-13. 4.1979, o odměňování pracovníků dělnických povolání ve zdravotnických rozpočtových organizacích.

Tímto výnosem je zrušen výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 30. listopadu 1977 čj. E/PM-600- 27.10. 1977, o úpravě platových poměrů řidičů a závozníků ve zdravotnických zařízeních a zdravotnických vzdělávacích zařízeních - registrovaný v částce 5/1978 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1979;

Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví NV hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Přesunout nahoru