Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.10.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 24. září 1979 čj. 27 812/79-403, kterým se doplňuje výnos ministerstva školství ČSR ze dne 21. září 1978 čj. 25 722/78-403, kterým se vydává stipendijní řád pro poskytování stipendii studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách v České socialistické republice, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ročník 1978, sešit 10 a oznámený v částce 24 Sbírky zákonů ročník 1978. Výnosem se upravuje základ pro výši sociálního stipendia v souvislosti se zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvyšování důchodů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1979 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky sešit 10, rok 1979, do něhož lze nahlédnout v odborech školství ONV, KNV nebo v každé škole.

Přesunout nahoru