Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.10.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 24. září 1979 čj. 27 812/79-403, kterým se doplňuje výnos ministerstva školství ČSR ze dne 21. září 1978 čj. 25 722/78-403, kterým se vydává stipendijní řád pro poskytování stipendii studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách v České socialistické republice, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ročník 1978, sešit 10 a oznámený v částce 24 Sbírky zákonů ročník 1978. Výnosem se upravuje základ pro výši sociálního stipendia v souvislosti se zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvyšování důchodů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1979 a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky sešit 10, rok 1979, do něhož lze nahlédnout v odborech školství ONV, KNV nebo v každé škole.

Přesunout nahoru