Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 27. července 1979 čj. 242-1112-20. 7.1979, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 1. 7. 1971 čj. VI/3-1405-30. 6.1971 o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. září 1979, upravuje poskytování odměn zdravotnickým pracovníkům v zařízeních sociálního zabezpečení za práci v nočních směnách.

Do tohoto výnosu, který byl uveřejněn ve Zpravodaji MPSV ČSR v částce 11/1979, lze nahlédnout na odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů a odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů.

Přesunout nahoru