Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 24.09.1979
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Federální statistický úřad

vydal

I. podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

1. výnos o doplnění jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství (čj. 876/79-032-331 ze dne 8. března 1979).

Výnosem byla v klasifikaci odvětví národního hospodářství doplněna pododvětví: 127 - práce výrobní povahy při těžbě dřeva, 788 - výzkum a vývoj pro meziodvětvové řízení ekonomiky a technického rozvoje, 791 - vývoj speciálních přístrojů a zařízení pro výzkumnou činnost, 859 - výchovné a vzdělávací činnosti jinde nezatříděné a 888 - rekreační péče. Dále byl nahrazen závazný převod na zdokonalenou klasifikací odvětví národního hospodářství členských států RVHP novými číselnými kódy a rovněž bylo - v návaznosti na usnesení vlády ČSSR ze dne 6. ledna 1977 č. 7 - vytvořeno účelové seskupení vodohospodářských činnosti, jakožto sběrné odvětví.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 5/1979 pod poř. č. 6 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

2. Výnos, jímž se vydávají jednotné vzory pasportů na úseku energického hospodářství (čj. 981/79-033-87 ze dne 20. března 1979).

Výnosem byly zavedeny vzory pasportů: kotelny (P7T01), strojovny s parními turbinami (P7T02), elektrárny s pístovými spalovacími motory (P7T03), vodní elektrárny (P7T04), transformátorů (P7T05), spínačů (P7S06), rozvaděčů (P7S07), nízkotlakých plynových generátorů (P7T08) a kompresorů pístových a šroubových (P7S09).

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 5/1979, pod poř. č. 7 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.

3. výnos, kterým se mění kódy jednotného číselníku organizací v ČSSR (čj. 1388/79-032-545 ze dne 10. dubna 1979).

Výnosem byl nově zaveden kód B 1 (vyjadřující příslušnost organizace ke konkrétnímu organizačnímu seskupení) a kód B 2 (kód postavení organizace v řízení, vyjadřující stupeň organizační struktury). Současně byl zrušen kód B a stanoveno, že k identifikaci organizace v informačních soustavách podle číselníku je napříště určeno výhradně identifikační číslo organizace (IČO), označované jako kód A.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 6-7/1979, pod poř. č. 9 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981, avšak programy automatizovaného zpracování dat připravované po dni vyhlášení výnosu musí již respektovat zařazení organizací podle nově vyhlášených kódů.

II. v součinnosti s ministerstvem školství ČSR a ministerstvem školství SSR podle § 32 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon):

1. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „ekonom statistik“ (čj. 2216/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „ekonom-statistik“ v oblasti jednotné soustavy sociálně ekonomických informací v oboru statistika, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979 pod poř. č. 12 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

2. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „pracovník automatizovaných informačních systémů“ (čj. 2217/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „pracovník automatizovaných informačních systémů“ v oblasti zpracování sociálně ekonomických informací prostředky výpočetní techniky, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979, pod poř. č. 13 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

Přesunout nahoru