Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 24.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální statistický úřad

vydal

II. v součinnosti s ministerstvem školství ČSR a ministerstvem školství SSR podle § 32 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon):

1. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „ekonom statistik“ (čj. 2216/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „ekonom-statistik“ v oblasti jednotné soustavy sociálně ekonomických informací v oboru statistika, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979 pod poř. č. 12 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

2. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „pracovník automatizovaných informačních systémů“ (čj. 2217/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „pracovník automatizovaných informačních systémů“ v oblasti zpracování sociálně ekonomických informací prostředky výpočetní techniky, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979, pod poř. č. 13 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

Přesunout nahoru