Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c21/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 21/1979
Platnost od 31.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 29.01.1988 (13/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo podle § 53 písm. b) a c) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem výstavby a techniky ČSR a ministerstvem výstavby a techniky SSR směrnice č. 8 o řízení při zvýšení rozpočtových nákladů rozestavěných staveb a při odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a dokončení staveb ze dne 20. července 1979.

Při udělování výjimek z povinnosti nepřekročit souhrnný rozpočet staveb se směrnice vztahují na všechny stavby socialistických organizací s rozpočtovými náklady stavby vyššími než 2 mil. Kčs nebo na stavby, u nichž požadovaným zvýšením dojde k překročení 2 mil. Kčs; při rozhodování o odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a dokončení staveb se vztahují směrnice na stavby, stanovené jako úkol státního plánu a na centrálně posuzované stavby, stanovené jako závazné úkoly k dokončení.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1979 a budou publikovány ve Zpravodaji FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR č. 5; lze do nich nahlédnout v odboru 41 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj.

V souvislosti s převodem nákladů staveb z cenové úrovně platné do 31. prosince 1981 na cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1982 vydalo dále federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 53 písm. b) a c) směrnice č. 6 ze dne 21. května 1981, kterými se doplňují směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8 ze dne 20. července 1979 o řízení při zvýšení rozpočtových nákladů rozestavěných staveb a při odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a dokončení staveb. Směrnice stanoví:

a) v období od 1. července 1981 do 31. prosince 1981, kdy bude probíhat převod nákladů staveb, se nepředkládají žádosti o souhlas se zvýšením rozpočtových nákladů staveb a ústřední orgány o zvýšení nesmějí rozhodovat. Termíny předkládání žádostí se posunují z 1. prosince 1981 na 15. březen 1982;

b) u staveb o rozpočtových nákladech do 2 mil Kčs, u nichž bude vyvoláno zvýšení rozpočtových nákladů převodem na cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1982 a toto zvýšení nepřesáhne 10 % původních rozpočtových nákladů se žádosti o souhlas se zvýšením rozpočtových nákladů nepředkládají.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1981 a jejich platnost končí u písmene a) dnem 15. března 1982, u písmene b) 30. června 1983.

Přesunout nahoru