Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 42 odst. 1 a § 70 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice č. 7 ze dne 28. 6. 1979, čj. OP-621.1-20. 6. 1979, jimiž se mění a doplňují směrnice č. 46/1975 Věst. MZ ČSR, o zásadách pro organizaci ústavů národního zdraví.

Uvedenou právní úpravou se realizuje změna začlenění středních zdravotnických škol z okresních ústavů národního zdraví do krajských ústavů národního zdraví.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1979, jsou uveřejněny v částce 5-8/1979 Věst. MZ ČSR a lze do nich nahlédnout v odborech zdravotnictví krajských a okresních národních výborů.

Přesunout nahoru