Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c2/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 2/1979
Platnost od 20.02.1979
Účinnost od 01.01.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo

a) podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství

1. výnos ze dne 15. prosince 1977 čj. 24 764/2183/OELH/77, kterým se mění výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1978. Je uveřejněn v částce 3/1978 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 1.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 30. listopadu 1982 čj. 38 628/2620/OELH/82, pozbývají platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. června 1973 čj. 21461/2551/73 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Státních lesů v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR (reg. v částce 37/1973 Sb.), výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 024/084/OE/75 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 38/1975 Sb.), výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 18. října 1976 čj. 12 636/SO/76 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 33/1976 Sb.) a výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 15. prosince 1977 čj. 24 764/2183/OELH/78, kterým se mění výnos ze dne 15. června 1973 čj. 21 461/2551/73 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. v částce 2/1979 Sb.).

2. výnos ze dne 11. května 1978 čj. 33 587/0EVH/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v ČSR. Výnosem byl zrušen výnos MLVH ČSR ze dne 31. srpna 1973 čj. 21 677/4007/OE/73, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti MLVH ČSR a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v ČSR (reg. v částce 11/1974 Sb.), ve znění výnosů ze dne 15. ledna 1975 čj. 28 025/OE/75 (reg. v částce 38/1975 Sb.) a ze dne 23. prosince 1976 čj. 10 577/OEVH/3 (reg. v částce 11/1977 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1978. Byl vytištěn formou brožury a rozeslán organizacím, jimž byl určen, krajským národním výborům a Národnímu výboru hlavního města Prahy; jeho vydání bylo oznámeno v částce 11/1978 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR.

Pro pracovníky, na které se vztahuje výnos ze dne 27. července 1982 čj. 13 562/OEVH/3/83, pozbývá platnosti výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 11. května 1978 čj. 33 587/OEVH/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. v částce 2/1979 Sb.).

b) podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 28. září 1978 čj. 59 060/SO/78, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie.

Výnosem se zrušuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem MZLVH ze dne 30. června 1964 čj. PaM-54 822/1964 a jeho doplněk ze dne 18. června 1965, čj. PaM-52 632/1965 o rozšíření resortního seznamu zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení a výnos MLVH ČSR ze dne 10. ledna 1973, čj. 50 409/122/OE/73, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979; je uveřejněn v částce 18/1978 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 7.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 151/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 18. června 1979 čj. 18 305/SO/79, kterým se doplňuje výnos MLVH ČSR ze dne 28. září 1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortních seznamů zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1979. Je uveřejněn v částce 12/1979 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 10.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 29. 11. 1979 čj. 18 586/SO/79, kterým se doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 28. 9. 1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 18. 6. 1979 čj. 18 305/SO/79. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1980, byl rozeslán organizacím, jímž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 4/1980 pod poř. č. 8.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 28. 7. 1981 čj. 29 271/SO/81, kterým se doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 29. 11. 1979 čj. 18 586/SO/79 a výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 28. 9. 1978 čj. 590/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 18. 6. 1979 čj. 18 305/SO/79. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. 9. 1981, byl rozeslán organizacím, jímž je určen a je uveřejněn ve Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v částce 18/1981 pod poř. č. 13. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (úplné znění č. 30/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 28. září 1984 čj. 36314/SO/84, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. září 1978 čj. 59060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění výnosů ze dne 29. listopadu 1979 čj. 18586/SO/79 ze dne 18. června 1979 čj. 18305/SO/79 a ze dne 28. července 1981 čj. 29271/SO/81. Doplněk resortního seznamu platí pro organizace v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a pro vodohospodářské organizace řízené národními výbory na území České socialistické republiky. Opatření učiněná v souladu s tímto doplňkem přede dnem kdy výnos nabyl účinnosti, se považují za učiněná podle této úpravy. Výnos nabyl účinnosti dne 1. října 1984, byl rozeslán organizacím, jimž je určen, a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 22/1984 pod poř. č. 12. Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení (úplné znění vyhlášené pod č. 30/1983 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 19. června 1986 čj. 387 SO/86, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. 9. 1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení - registrovaný, v částce 2/1979 Sb., ve znění výnosů ze dne 29. 11. 1979 čj. 18 586/SO/79, ze dne 18. 6. 1979 čj. 18 305/SO/79, ze dne 28. 7. 1981 čj. 29 271/SO/81 a ze dne 28. 9. 1984 čj. 36 314/SO/84 - registrovaných v částkách 25/1979 Sb., 8/1980 Sb., 34/1981 Sb. a 31/1984 Sb. Výnos se vztahuje na pracovníky organizací řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a na pracovníky vodohospodářských organizací řízených národními výbory na území České socialistické republiky. Výnos byl zaslán organizacím, jimž je určen a je uveřejněn ve Věstníku MLVH ČSR v částce 18 pod poř. č. 9.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky vydalo podle ustanoveni § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos ze dne 19. prosince 1988 č. j. 29115/1591/OEN/88, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. září 1978 č. j. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, registrovaný v částce 2/1979 Sb., ve znění výnosu ze dne 29. 11. 1979 č. j. 18586/SO/79, ze dne 18. 8. 1979 č. j. 18 305/SO/79, ze dne 28. 7. 1981 č. j. 29 771/SO/81, ze dne 28. 9. 1984 č. j. 36 314/SO/84 a ze dne 19. 8. 1988 č. j. 387/SO/88, registrovaných v částkách 25/1979 Sb., 8/1980 Sb., 34/1981 Sb., 31/1984 Sb. a 24/1986 Sb. Výnos se vztahuje na pracovníky organizací řízených ministerstvem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a na pracovníky vodohospodářských organizací řízených národními výbory na území České socialistické republiky. Výnos byl uveřejněn ve Věstníku MLVD ČSR v částce 2/1989 pod poř. č. 2. Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. března 1989 a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR.

Přesunout nahoru