Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o8/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 30.08.1991 (354/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 16 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), se zřetelem k § 30 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství dne 26. července 1979 pod čj. 22 876/79-35 směrnice o organizaci hudebních a tanečních škol a studiu na nich.

Směrnice upravují zřizování a zrušování škol, jejich organizaci, organizaci výchovy a vzdělávání, organizaci studia a druhy zkoušek, přijímání a přeřazování žáků a péči o žáky.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1979; jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1979, sešit 8, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru