Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 32 odst. 1 zákona č. 186/1961 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) pod čj. 20 355/79-201 ze dne 29. června 1979 výnos, kterým se doplňuje a mění klasifikační řád škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, poskytujících základní vzdělání.

Podle klasifikačního řádu škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, uveřejněného pod čj. 14 519/76-201 ze dne 25. května 1976 ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1976 str. 121, oznámeného v částce 16/1976 Sbírky zákonů, budou klasifikováni též žáci základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči, zvláštních škol a pomocných škol, zřízených podle zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1979. Je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR roč. 1979 sešit 7, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru