Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 31 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, a se zřetelem k § 33 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb. (školský zákon) pod čj. 20 368/79-24 ze dne 16. července 1979 směrnice, kterými se mění a doplňují směrnice o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb.

Směrnicemi se zavádí s účinností od 1. září 1979 bezplatné poskytování učebnic a školních potřeb žákům základních škol a žákům středních odborných učilišť a půjčování učebnic studujícím při zaměstnání za náhradu za opotřebení.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1979 sešit 7, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Přesunout nahoru