Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 32 odst. 1 zákona č. 188/1980 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání, výnos, jímž se vydávají učební plány pro gymnázia ze dne 27. července 1979 čj. 22 836/79-210.

Výnos obsahuje učební plány všech orientací a zaměření gymnázií pro denní studium i pro studium při zaměstnání.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1979; zrušují se jím

1. výnos ministerstva školství ČSR, jímž se vydávají učební plány gymnázií ze dne 31. července 1969 čj. 24 924/69-II/3, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1969, str. 93, oznámený v částce 4/1969 Ú. v. ČSR, ve znění instrukce ze dne 18. října 1972 čj. 26 204/72-213, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1972, str. 173 a instrukce ze dne 18. září 1973 čj. 20 730/73-210, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1973, str. 160,

2. učební plán tříd gymnázií s pedagogickým zaměřením uveřejněný v příloze směrnic o zřizování tříd gymnázií s pedagogickým zaměřením ze dne 30. srpna 1974 čj. 23 185/74 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1974, str. 117 oznámené v částce 12/1974 Sb.) a učební plán tříd gymnázii se zaměřením na humanitní a přírodovědné větvi uveřejněný v příloze č. 1 a 2 směrnic, kterými se mění a doplňují směrnice o zřizování tříd gymnázií s pedagogickým zaměřením, ze dne 4. listopadu 1975 čj. 27 523/75-24 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1975, str. 173, oznámené v částce 30/1975 Sb.),

3. učební plán tříd gymnázií se zaměřením na matematiku uveřejněný v příloze směrnic o zřizování tříd gymnázií se zaměřením na matematiku ze dne 28. června 1974 čj. 19 083/74-24 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1974, str. 85, oznámené v částce 12/1974 Sb.),

4. učební plán tříd gymnázií pro vrcholové sportovce uveřejněný v příloze směrnic o třídách gymnázií pro vrcholové sportovce ze dne 31. ledna 1977 čj. 4640/77-210 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1977, str. 13, oznámené v částce 7/1977 Sb.).

Výnos je uveřejněn v sešitě č. 8/1979 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout ve všech školách a odborech školství ONV a KNV.

Směrnice ze dne 5. června 1981 čj. 6671/81-210 nabývají účinnosti dnem 1. září 1981 a zrušují se jimi poznámky o předmětech maturitních zkoušek v přílohách výnosu ministerstva školství ČSR ze dne 26. července 1979 čj. 22 830/79-210, jímž se vydávají učební plány pro gymnázia, uveřejněného ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 1979, str. 143 a oznámeného v částce 19/1979 Sb.

Přesunout nahoru