Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 01.09.1989 (59/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, § 14 odst. 2 písm. a) a § 30 odst. 2 zákona České národní rady a se zřetelem k § 29 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, směrnice o domovech mládeže ze dne 26. července 1979 čj. 22 974/79-210.

Směrnice upravují zřizování, zrušování, organizaci a výchovnou činnost domovů mládeže, umísťování a propouštění žáků a péči o žáky.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1979 a zrušují se jimi směrnice pro domovy mládeže spravované národními výbory ze dne 27. července 1972 čj. 20 551/72-213, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1972, str. 113 a oznámené v částce 19/1972 Sb., ve znění směrnic ze dne 31. srpna 1977 čj. 24 241/77-24, které byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1977, str. 121 a oznámené v částce 20/1977 Sb.

Směrnice jsou uveřejněny v sešitu 8/1979 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do nich nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Směrnicemi dne 6. ledna 1983 pod čj. 34 699/82-14 bylo zrušeno § 9 odst. 4 směrnic ministerstva školství České socialistické republiky o domovech mládeže ze dne 26. července 1979, čj. 22 974/79-210, Věstník ministerstva školství, roč. 1979, str. 129, oznámené v částce 19/1979 Sb.

Přesunout nahoru