Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o12/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 30. července 1979 čj. 6954/1979-212 o domovech mládeže.

Výnos se vztahuje na domovy mládeže pro žáky denního studia na gymnáziích, středních odborných školách, odborných školách, konzervatořích a pro žáky a učně v učňovských školách a na středních odborných učilištích, které poskytují jen teoretickou přípravu. Výnos obsahuje ustanovení o zřizování a zrušování domovů, o jejich vybavení, umístění, označení, dokumentaci, evidenci a řízení, jakož i ustanovení o hmotné péči o ubytované žáky, o jejich stravování, péči o zdraví a bezpečnost žáků, o přijímání a propouštění žáků, o výchovné práci s žáky, o vnitřním řádu domova, o výchovných opatřeních a o pracovnících domova.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1979 a zrušuje se jím výnos ze dne 27. září 1972 čj. 8724/1972-II/S o domovech mládeže spravovaných národními výbory, registrovaný v částce 25/1972 Sb. Výnos bude uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“ ročník 1979, sešit 8; lze do něho nahlédnout v odborech školství krajských národních výborů.

Úpravou z 8. februára 1983 č. 1734/1983-412 sa zrušujú § 9 ods. 4 úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 30. júla 1979 č. 6954/1979-212 o domovoch mládeže, registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.

Přesunout nahoru