Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 01.01.1985 (124/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydaly podle § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, § 70 odst. 1 písm. d) zákona č. 20/1986 Sb., o péči o zdraví lidu a § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učební poměru, směrnice, kterými se stanoví podrobnosti o středních školách, střediscích praktického vyučování a učňovských střediscích ze dne 27. července 1979 čj. 22 912/79-210.

Směrnice upravují stanovení sítě středních škol s výjimkou sítě středních odborných učilišť, stanovení sítě učňovských středisek, zřizování a zrušování středních škol a učňovských středisek, označování středních škol, středisek praktického vyučování a učňovských středisek a vlastní organizaci výchovně vzdělávacího procesu v denním studiu i studiu při zaměstnání na středních školách, ve střediscích praktického vyučování a v učňovských střediscích.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1979 a zrušují se jimi

1. směrnice ministerstva školství ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR o organizaci škol poskytujících střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů ze dne 31. prosince 1975 čj. 32 474/75-210, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1976, str. 1 a oznámení v částce 1/1976 Sb.,

2. směrnice ministerstva školství ČSR o středních školách pro pracující ze dne 11. května 1977 čj. 14 991/77 261, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1977, str. 61 a oznámené v částce 12/1977 Sb.

Směrnice jsou uveřejněny v sešitu 8/1979 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR a lze do nich nahlédnout ve všech školách a odborech školství ONV a KNV.

Zrušuje se sloupec 3 přílohy č. 5 směrnic ministerstva školství ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR, kterými se stanoví podrobnosti o středních školách, střediscích praktického vyučování a učňovských střediscích ze dne 20. července 1979 čj. 22 912/79-210 (Věstník MŠ a MK 1979, str. 109), oznámených v částce 19/1979 Sb.

Přesunout nahoru