Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c18/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 18/1979
Platnost od 21.08.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.01.1982 (o3/c34/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydala podle ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu společný výnos č. 6/1979 o mzdovém zvýhodnění vybraných technickohospodářských pracovníků, kteří mají strojírenské vzdělání a pracují ve výrobních podnicích.

Výnos stanoví mzdové zvýhodnění pro technickohospodářské pracovníky, kteří absolvovali vysokou školu technického směru s vybraným strojírenským zaměřením; současně se jím mění výnos č. 2/1973 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství.

Výnos platí v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství; nabývá účinnosti 1. července 1979. Výnos je publikován ve Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1979 a ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, na generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích resortu všeobecného strojírenství a resortu hutnictví a těžkého strojírenství.

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství, federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu vydala podle ustanovení § 43, odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 6/1980, federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1980 a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 1/1980, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 6/1979 o mzdovém zvýhodnění vybraných technickohospodářských pracovníků, kteří mají strojírenské vzdělání a pracují ve výrobních podnicích. Výnosem se mění a doplňují některé studijní obory, po jejichž absolvování lze poskytnout pří splnění dalších podmínek mzdové zvýhodnění technickohospodářským pracovníkům uvedených resortů. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1980 a bude uveřejněn ve Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 7/1980 a ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 11/1980. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvu elektrotechnického průmyslu, na generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích řízených těmito ministerstvy.

Přesunout nahoru