Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c16/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 01.07.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydala:

1. Podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 2/1979 ze dne 15. 3. 1979 FMHTS čj. 304/146/79 FMVS čj. 330/272/79 o určování pracovní doby řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979 a bude uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a ve Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství.

Do uvedených výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, jim podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích přímo řízených těmito ministerstvy.

Přesunout nahoru