Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c16/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 19.07.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a federálním ministerstvem národní obrany podle § 29a odst. 2 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 28. května 1979 čj. 13 724/79-025, kterým se mění výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. listopadu 1976 čj. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 12 1979.

Přesunout nahoru