Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c15/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1979
Platnost od 17.07.1979
Účinnost od 17.07.1979
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věci, ministerstvem práce a sociálních věci České socialistické republiky a po projednání s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu, vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 2. května 1979 čj. VS/2-5648/79, kterým se mění výnos MV ČSR ze dne 2.8. 4. 1972 čj. VS/2-631/1972 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů.

Výnos stanoví, že příloha původního předpisu o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku (nomenklatura funkcí a základních platů a základní pracovní a kvalifikační charakteristika funkcí) se nahrazuje přílohou nově vydaného výnosu.

Změny v zařazení pracovníků inspekcí veřejného pořádku provedené v souladu s nově vydaným výnosem a vztahující se na dobu po 1. květnu 1979, se považují za opatření učiněná podle tohoto výnosu.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory. Do výnosu lze nahlédnout u odborů vnitřních věcí krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu vnitra ČSR.

Přesunout nahoru