Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c14/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 14/1979
Platnost od 16.07.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní plánovací komise

ve spolupráci s Českou plánovací komisí a Slovenskou plánovací komisí vydala podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, jednotné metodické pokyny pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1980 (čj. 30 110/79).

Jednotné metodické pokyny vymezují účast a povinnosti ústředních orgánů, orgánu středního článku řízení, popřípadě socialistických organizací a národních výborů při přípravě prováděcího státního plánu Československé socialistické republiky a prováděcích státních plánů republik. Určují dále obsah, formu, strukturu a způsob předkládání a zdůvodnění návrhů prováděcích hospodářských plánů, které vypracovávají ústřední orgány a krajské národní výbory jako podklady pro přípravu prováděcích státních plánů; pro orgány středního článku řízení platí, pokud je jim uložena povinnost předkládat návrh hospodářského plánu též plánovacím komisím, popř. jiným ústředním orgánům.

Tyto Jednotné metodické pokyny navazují na Jednotné metodické pokyny pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1978 (čj. 20 299/77), jejichž vydání bylo oznámeno v částce 11/1977 Sb. a ve znění Jednotných metodických pokynů pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1979 čj. 80 230/78, jejichž vydání bylo oznámeno v částce 15/1978 Sb., a které s úpravami obsaženými v těchto Jednotných metodických pokynech platí pro vypracování návrhů prováděcích plánů na rok 1980.

Jednotné metodické pokyny vyšly jako samostatná publikace ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n. p., Praha, pod číslem SEVT - 23 701 8.

Přesunout nahoru