Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c11/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 19.06.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133 1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ze dne 9. srpna 1978 čj. 23 248/78-42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a v ostatních přímo řízených rozpočtových organizacích.

Tento výnos byl uveřejněn ve Věstníku MŠ a MK roč. 1979, sešit 2, do kterého lze nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech samostatných fakult, popř. na ministerstvu školství České socialistické republiky.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 5. března 1981 čj. 8201 81, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 9. srpna 1978 čj. 23 248 78 42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a v ostatních přímo řízených rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a kultury, sešit 2/1979 a oznámený v částce 11/1979 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1981. Výnos byl též přímo zaslán vysokým školám, výzkumným ústavům a ostatním přímo řízeným rozpočtovým organizacím čj. 9838/81-42 ze dne 12. března 1981 a uveřejněn v sešitě č. 5/1981 Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout na všech školách, výzkumných ústavech, v rozpočtových organizacích v oboru působnosti ministerstva školství ČSR, případně na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru