Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c11/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 30. října 1978 čj. 30 020/78-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve Státním pedagogickém nakladatelství, národní podnik, a výnos ze dne 30. října 1978 čj. 30 021/78-42 o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství, národní podnik.

Tyto výnosy byly uveřejněny ve Věstníku MŠ a MK roč. 1978, sešit 12, do kterého lze nahlédnout na rektorátech vysokých škol, děkanátech samostatných fakult, popř. na ministerstvu školství České socialistické republiky.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 27. února 1981 čj. 7958 81-42, kterým se mění výnos ze dne 30. října 1978 čj. 30 021/78 42 o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství, národní podnik, uveřejněny ve Věstníku ministerstva školství a kultury, sešit 12, ročník 1978 a oznámený v částce 11/1979 Sb.
Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1981. Výnos byl zaslán Státnímu pedagogickému nakladatelství n. p. Praha a je uveřejněn v sešitě č. 3 - 4/1981 Věstníku ministerstva školství ČSR a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout ve Státním pedagogickém nakladatelství n. p. Praha, popřípadě na ministerstvu školství ČSR.

Přesunout nahoru