Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1979
Platnost od 05.06.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

vydalo:

1. Podle § 65 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., v souladu s ustanovením bodu II/1/a usnesení vlády ČSSR č. 251/1971 ke zprávě o výrobě, distribuci, poskytování a financování osobních ochranných pracovních prostředků, v dohodě s federálním ministerstvem financí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1978 ze dne 16. 11. 1978 čj. 033/775/78, jímž se mění příloha výnosu federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství.

Výnosem se v působnosti resortu hutnictví a těžkého strojírenství nahrazuje příloha k výnosu č. 1/1972 novým zněním.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979; je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

Vydáním výnosu č. 2/1983 pozbyl pro organizace resortu elektrotechnického průmyslu platnost výnos FMHS č. 1/1972, kterým se vydávají směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v resortu hutnictví a strojírenství (reg. v částce 7/1972 Sb.) a výnos FMHTS č. 1/1978, jímž se mění příloha výnosu FMHS č. 1/1972 (reg. v částce 10/1979 Sb.).

2. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a dalších předpisů jej provádějících v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníku kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 2/1978 ze dne 20. prosince 1978 čj. 033/947/78, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Tímto výnosem se zrušuje:

a) odvětvový seznam zaměstnání - pracovních činností ve strojírenském odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení, vydaný výnosem ministra těžkého strojírenství č. 12/1964 ze dne 15. 7. 1964 a výnosem ministra všeobecného strojírenství č. 8/1964 ze dne 1. 7. 1964, včetně změn a dodatků z června 1965 a listopadu 1967 (reg. v částce 30/1966 Sb.);

b) resortní seznam zaměstnání - pracovních činností v hutním odvětvi zařazených do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení, vydaný ministerstvem těžkého průmyslu dne 20. prosince 1966, včetně změn a dodatků z listopadu 1967;

c) resortní seznam zaměstnání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení vydaný výnosem ministerstva hornictví č. 14/1967, pokud jde o organizace rudného a nerudného hornictví (reg. v částce 43/1967 Sb.);

d) výnos č. 3/1970 Federálního výboru pro průmysl, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, pokud se týká organizací v působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. v částce 37/1970 Sb.);

e) výnos č. 2/1972 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 7/1972 Sb.);

f) výnos č. 5/1972 federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, kterým se doplňuje seznam zaměstnání - pracovních činností ve strojírenském odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (reg. v částce 29/1972 Sb.);

g) výnos č. 2/1976 federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se doplňují a mění resortní (odvětvové) seznamy zaměstnání - pracovních činností v hornictví, v hutním a strojírenském odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení (reg. v částce 1/1977 Sb.).

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979; je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a dalších předpisů jej provádějících, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1983 ze dne 8. června 1983 čj. 033/372/83, jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznaní zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 1/1979. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1983, bude registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích cit. ministerstvem přímo řízených.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1987 ze dne 15. 10. 1987 čj. 033 738/87, jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu č. 1/1979, č. 3/1983 a a č. 3/1985. Výnos č. 2/1978 je registrován v částce 10/1979 Sb., výnos č. 1/1979 je registrován v částce 10/1979 Sb., výnos č. 3/1983 je registrován v částce 23/1983 Sb., výnos č. 3/1985 je registrován v částce 18/1986 Sb. Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos nabude účinnosti 1. prosince 1987. Do výnosu možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ resortu hutnictví a těžkého strojírenství a v organizacích přímo řízených citovaným ministerstvem.

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 2/1988 ze dne 14. 9. 1988 čj. 033/620/88, jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 10/1979 Sb.), ve znění výnosů č. 1/1979 (reg. v částce 10/1979 Sb.), č. 3/1983 (reg. v částce 23/1983 Sb.), č. 3/1985 (reg. v částce 18/1986 Sb.) a č. 1/1987 (reg. v částce 25/1987 Sb.). Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos nabude účinnosti dnem 30. září 1988. Do výnosu možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, generálních ředitelstvích VHJ resortu, ředitelstvích organizací přímo řízených ministerstvem, ředitelstvích národních podniků a ředitelstvích státních podniků resortu.

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky vydalo podle § 17 odst. 2 zákona 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 3/1988 ze dne 24. 10. 1988 čj. 033/752/88, jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie (reg. v částce 10/1979 Sb.), ve znění výnosů č. 1/1979 (reg. v částce 10/1979 Sb.), č. 3/1983 (reg. v částce 23/1983 Sb.), č. 3/1985 (reg. v částce 18/1986 Sb.), č. 1/1987 (reg. v částce 25/1987 Sb.) a výnosu č. 2/1988 (reg. v částce 34/1988 Sb.). Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos nabude účinnosti 31. listopadu 1988. Do výnosu možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, generálních ředitelstvích VHJ resortu, ředitelstvích organizací přímo řízených ministerstvem, ředitelstvích národních a státních podniků resortu.

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky vydalo podle § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, Čs. odborovým svazem pracujících kovoprůmyslu a Federálním odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu výnos č. 2/1990 ze dne 26. června 1990 č.j. 033/15/90, jímž se mění a doplňuje výnos FMHTS č. 2/1978 (reg. v částce 10/1978 Sb.), kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů č. 1/1979 (reg. v částce 10/1979 Sb.), č. 3/1983 (reg. v částce 23/1983 Sb.), č. 3/1985 (reg. v částce 18/1986 Sb.), č. 1/1987 (reg. v částce 25/1987 Sb.), č. 2/1988 (reg. v částce 34/1988 Sb.) a č. 3/1988 (reg. v částce 41/1988 Sb.). Výnosem se mění a doplňuje resortní seznam zařazující zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. Výnos nabude účinnosti dnem 9. července 1990. Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, na ředitelstvích státních podniků a jiných organizacích přímo řízených ministerstvem.

3. Podle § 272 odst. 2 zákoníku práce se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce, Slovenského úřadu bezpečnosti práce a ústředního výboru Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 3/1978 ze dne 29. 12. 1978 čj. 033/985/78, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v ocelárnách.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979; je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

4. Podle § 272 odst. 2 zákoníku práce se souhlasem Českého úřadu bezpečnosti práce, Slovenského úřadu bezpečnosti práce a ústředního výboru Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 4/1978 ze dne 27. 12. 1978 čj. 033/986/78, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve válcovnách kovů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979; je uveřejněn ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 12/1978.

5. Podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, dalších předpisů jej provádějících a usnesení vlády ČSSR č. 6/1979, o výsledcích úpravy resortních seznamů zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky výnos č. 1/1979 ze dne 5. března 1979 čj. 033/186/79, jímž se mění a doplňuje výnos č. 2/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Podle výnosem stanovených změn a doplňků se postupuje od 1. ledna 1979. Výnos je registrován ve Zpravodaji federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3/1979.

Do výše uvedených výnosů lze nahlédnout na federálním ministerstvu hutnictví a těžkého strojírenství, jemu podřízených generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích jím přímo řízených.

Přesunout nahoru