Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o9/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.02.1983 (o9/c30/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 4/1978 ze dne 27. listopadu 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos č. 4/1978 a resortní seznam zaměstnání, který je uveden v příloze tohoto výnosu, platí pro organizace v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a pro organizace stavební výroby řízené národními výbory.

Výnos č. 4/1978, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva stavebnictví ČSR (částka 24/1978), zaslalo ministerstvo stavebnictví ČSR s resortním seznamem zaměstnání organizacím v působnosti tohoto ministerstva, organizacím stavební výroby řízeným národními výbory a orgánům jim nadřízeným.

Výnosem č. 4/1978 se zrušuje výnos č. 127 ministerstva stavebnictví ze dne 8. července 1964 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Věstník ministerstva stavebnictví, částka 32/1964) - reg. v částce 30/1966 Sb. a tyto jeho doplňky:

1. výnos č. 53 ministerstva stavebnictví ze dne 30. listopadu 1965, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnáni zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Věstník ministerstva stavebnictví, částka 46-47/1965) - reg. v částce 30/1966 Sb.,

2. výnos č. 23 ministerstva stavebnictví ze dne 11. července 1966, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Věstník ministerstva stavebnictví, částka 29-30/1966) - reg. v částce 30/1966 Sb.,

3. výnos č. 2 ministerstva stavebnictví ze dne 23. ledna 1967, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Zpravodaj ministerstva stavebnictví, částka 3/1967) - reg. v částce 29/1967 Sb.,

4. výnos č. 3 ministerstva stavebnictví ze dne 29. května 1967, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Zpravodaj ministerstva stavebnictví, částka 11/1967) - reg. v částce 29/1967 Sb.,

5. výnos ministerstva stavebnictví ze dne 22. prosince 1967 č. 2/1968, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Zpravodaj ministerstva stavebnictví, částka 2/1968) - reg. v částce 10/1968 Sb.,

6. výnos č. 5 ministerstva stavebnictví ze dne 29. prosince 1978, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání ve stavební výrobě a výrobě stavebních hmot, zařazených do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (Zpravodaj ministerstva stavebnictví ČSR, částka 3/11977) - reg. v částce 16/1977 Sb.

Do výnosu č. 4/1978 a resortního seznamu zaměstnání je možno nahlédnout u organizací, jichž se výnos týká, a u orgánů jim nadřízených.

Výnos č. 4/1978 s resortním seznamem zaměstnání je možno objednat v Ústavu racionalizace ve stavebnictví - vydavatelství v Praze 9 - Vysočany, Novovysočanská ul., proviz. č. 85, PSČ 190 00.

Přesunout nahoru