Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o7/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

v dohodě se zúčastněnými orgány státní správy a se Severočeským krajským národním výborem v Ústí nad Labem vydalo výnos ze dne 27. října 1978 čj. 22 260/78, kterým prohlašuje historické jádro města Litoměřic za památkovou rezervaci, a to podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.

Výnos, který je publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, nabývá účinnosti dnem jeho oznámení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu, který obsahuje také plán památkové rezervace v Litoměřicích a podrobné popisy kulturních památek (přílohy A a B), je možno nahlédnout u Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, u Okresního národního výboru v Litoměřicích, u Městského národního výboru v Litoměřicích, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze a na ministerstvu kultury ČSR.

Přesunout nahoru