Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1988 (87/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

vydalo v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky - hlavním hygienikem České socialistické republiky a ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky - hlavním hygienikem Slovenské socialistické republiky a s dalšími zúčastněnými ústředními orgány podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči, směrnice ze dne 7. prosince 1978 čj. FM 015-849/1978 o veterinární péči při zabezpečování zdravotní nezávadnosti a biologické hodnoty potravin a surovin živočišného původu.

Těmito směrnicemi se upravují zejména obecné požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu, zvláštní požadavky veterinární péče na zabezpečení zdravotní nezávadnosti masa, mléka a vajec, jakož i výrobků z nich, veterinární vyšetření zvířat, masa a vajec, určených pro veřejné zásobování, a svoz, zneškodňování a zužitkování konfiskátů živočišného původu. Přílohami směrnic jsou pokyny pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, pokyny pro odběr vzorků k laboratornímu vyšetření a zásady rozhodování o mase.

Směrnicemi, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1979, se zrušují směrnice ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství za dne 1. září 1962 č. 80 500/62-43 pro hygienu potravin a surovin živočišného původu.

Tyto směrnice budou uveřejněny ve věstnících ministerstev zemědělství a výživy republik. Lze do nich nahlédnout zejména na ministerstvech zemědělství a výživy, na státních veterinárních správách ministerstev zemědělství a výživy republik a u okresních veterinárních zařízení.

Přesunout nahoru