Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 4/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos platí v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství a současně se v okruhu působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství ruší:

a) výnos ministerstva všeobecného strojírenství č. 12/1964 a výnos ministerstva všeobecného strojírenství č. 8/1964 o vydání odvětvového seznamu zaměstnání - pracovních činností ve strojírenství zařazených do I. a II. pracovní kategorie (registrován v částce 30/1966 Sb.) včetně dílčích změn a doplňků;

b) výnos Federálního výboru pro průmysl č. 3 ze dne 12. 11. 1970, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (registrován v částce 37/1970 Sb.);

c) výnos federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 2/1972 ze dne 29. 2. 1977, kterým se mění a doplňují seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (registrován v částce 7/1972 Sb.);

d) výnos federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 5/1972, kterým se doplňuje seznam zaměstnání - pracovních činností ve strojírenském odvětví zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení (registrován v částce 29/1972 Sb.).

Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1978 nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979. Výnos bude publikován ve Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 10/1978. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, generálních ředitelstvích VHJ a u ostatních organizací přímo řízených ministerstvem.

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství vydalo výnos č. 4/1979, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie. Tímto výnosem se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, který byl vydán výnosem FMVS č. 4/1978 (reg. ve Sbírce zákonů, částka 1/1979) o další povolání ve skupině 12 a 13. Výnos nabyl účinnosti dnem 26. března 1979 a je publikován ve Věstníku FMVS č. 2/1979. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích přímo řízených FMVS.

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 6/1981, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie. Výnos nabyl účinností dnem 1. ledna 1982 a vztahuje se na organizace a pracovníky v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství. Mění a doplňuje výnos FMVS č. 4/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu FMVS č. 4/1979. Výnos je publikován ve Věstníku FMVS č. 11/1981. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, jím řízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMVS.

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu výnos č. 1/1987, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, vydaný výnosem FMVS č. 4/1979 (reg. v částce 1/1979 Sb.), ve znění výnosů FMVS č. 4/1979 (reg. v částce 12/1979 Sb.) a č. 6/1981 (reg. v částce 2/1982 Sb.). Podle tohoto výnosu se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do I. pracovní kategorie s věkovou hranicí 58 let některá zaměstnání vykonávaná s prokázanými chemickými karcinogeny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity. Dále se doplňují popisy pracovních činností u některých povolání zařazených do I. nebo II. pracovní kategorie. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1987. Byl zaslán všem organizacím resortu všeobecného strojírenství a publikován ve Věstníku FMVS č. 2/1987. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, v jim řízených generálních ředitelstvích VHJ a v organizacích v působnosti FMVS.

Přesunout nahoru