Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo spojů

vydalo výnos čj. 15 283/13/78 ze dne 1. prosince 1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

K výnosu je připojen seznam obsahující zaměstnání, které jsou ve spojích zařazena pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn v částce 52 Věstníku federálního ministerstva spojů, do něhož lze nahlédnout u každé pošty a všech organizací spojů.

Federální ministerstvo spojů doplnilo výnos ze dne 1. 12. 1978 čj. 15 283/13/78, registrovaný ve Sbírce zákonů částce 1 ze dne 23. ledna 1979, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie. Seznam se doplňuje v II. pracovní kategorii poř. č. 24 o zaměstnání „prodavač“, při němž pracovník prodejny přichází do přímého styku s nemocnými TBC. Týká se prodejen a stánků umístěných v léčebnách TBC a respiračních chorob. Doplněk seznamu byl uveřejněn v částce 52/1981 Věstníku federálního ministerstva spojů a lze do něj nahlédnout u každé organizace spojů.

Federální ministerstvo spojů vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků spojů doplněk výnosu čj. 15 283/13/78 ze dne 1. 12. 1978, registrovaný ve Sbírce zákonů částka 1 ze dne 23. ledna 1979, kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie. Seznam se doplňuje v II. pracovní kategorii o zaměstnání zařazená pod pořadovým číslem 25 a 26. Doplněk seznamu nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku FMS a je uveřejněn v částce 13 Věstníku federálního ministerstva spojů; lze do něj nahlédnout u všech organizací spojů.

Přesunout nahoru