Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.05.1988 (o2/c10/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 5 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ČSLA a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru MNO, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Seznam byl uveřejněn Rozkazem ministra národní obrany ČSSR číslo 11 ze dne 6. prosince 1978 a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Tímto dnem byly zrušeny

— směrnice ministerstva národní obrany ze dne 22. března 1968, jimiž se vydává seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky v oboru MNO, která se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do II. pracovní kategorie, uveřejněné ve Sbírce nařízení a směrnic ministerstva národní obrany č. 7 ze dne 22. března 1968 (reg. v částce 19/1968 Sb.) ve znění doplňku ke směrnicím uveřejněného ve Sbírce nařízení a směrnic federálního ministerstva národní obrany č. 19 ze dne 25. července 1972 (reg. v částce 22/1972 Sb.),

— seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru MNO, která se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do I. pracovní kategorie, uveřejněný Rozkazem ministra národní obrany ČSSR č. 13 ze dne 27. května 1977 (reg. v částce 14/1977 Sb.).

Do seznamu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády rozkaz ministra národní obrany ČSSR ze dne 22. března 1983 číslo 6, kterým se vydává 1. doplněk k rozkazu ministra národní obrany ČSSR č. 11/1978 „Seznam zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru ministerstva národní obrany, zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie“ (reg. v částce 1/1979 Sb.). Doplněk nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1983.

Federální ministerstvo národní obrany vydalo podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení,, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády rozkaz ministra národní obrany ČSSR č. 5/1984, jimi se vydává 2. doplněk „Seznamu zaměstnání vykonávaných občanskými pracovníky vojenské správy a národních podniků v oboru MNO, zařazených pro účely důchodového zabezpečeni do I. a II. pracovní kategorie“ vydaného RMNO č. 11/1978 (reg. v částce 1/1979 Sb., 1. doplněk vydaný RMNO č. 8/1983 reg. v částce 24/1983 Sb.). Doplněk seznamu nabývá účinnosti dnem 1. května 1984. Do doplňku seznamu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Přesunout nahoru