Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o soustavě zvláštních učebních oborů

Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 01.09.1986 (49/1986 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 26. července 1979

o soustavě zvláštních učebních oborů

Ministerstvo školství České socialistické republiky v dohodě s Federálním statistickým úřadem stanoví podle § 5 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol:


§ 1

(1) Učni zvláštních odborných učilišť 1) se připravují na výkon dělnických povolání ve zvláštních učebních oborech, uvedených v příloze, v níž je též vyznačen počátek školního roku, ve kterém se zvláštní učební obory zavádějí.

(2) Pokud není v příloze této vyhlášky nebo zvláštním předpisem 2) stanoveno jinak, postupuje se při výchově učňů ve zvláštních odborných učilištích přiměřeně podle vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění pozdějších změn a doplňků.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 25 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

2) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči.


Příloha

Soustava zvláštních učebních oborů

Název
a kód
Určeno pro
hochy - H,
Dívky - D
Stručný popis učebního oboruUčební obor
zaveden od
Délka
přípravy
Počet učňů
ve skupině
praktického
výcviku
Odpovídající
učeb. obory
podle
dosavadních
předpisů
1234567
Zpracování dřeva se zaměřením pro:
- dřevařskou prvovýrobu 08-90-2HRuční a mechanické opracování materiálů a polotovarů. Uskladňování výrobků a polotovarů ručně nebo s použitím jednoduchých mechanizačních prostředků. Balení a nakládání výrobků a polotovarů včetně jejich zajištění proti poškození. Impregnace polotovarů a výrobků máčením nebo natíráním a jejich uskladňování. Nakládání a skládání řeziva a dopravníků.1. 9. 197936-8
- truhlářskou výrobu.08-91-2HVykonávání základních prací v oboru výroby nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva, stavebně truhlářských výrobků a konstrukcí. Spoluobsluha zařízení při technologické přípravě konstrukčních materiálů vysoušením, plastifikací, tvarováním, přípravě a zpracování dýh po nalisování na nábytkové nebo stavební dílce. Hoblování, frézování, vrtání, broušení na seřízených strojích. Méně náročné práce při montáži a povrchové úpravě mořením, tmelením, nanášením nátěrových hmot.1. 9. 197936-8
- kartáčnickou výrobu 08-92-2H, DZákladní práce ve výrobě kartáčů, štětců, štětek, technických kartáčů a kotoučů a kartáčů drátěných, spočívající zejména v manipulačních pracích při přípravě kartáčnického materiálu roztříděním, řezáním, vázáním, dílčích montážích, ořezávání hlaviček a povrchové úpravu kartáčnických výrobků.1. 9. 19792*)6 - 833 62-2
- dřevařskou druhovýrobu 08-93-2HNěkteré montážní práce, klížení, sesazování, drobné opravy polotovarů. Pomoc při vkládání výrobků do lisů a pří odebírání. Sbíjení dílců, sesazování bednění, montáž geletek, malých a středních škopků a beden. Ruční broušení výrobků. Povrchová úprava, balení výrobků, skladové a expediční práce.1. 9 197936-8
- drobnou dřevařskou výrobu 08-94-2H, DZákladní práce v oboru výrobků ze dřeva, textilu a umělých hmot spočívající zejména v: spoluobsluze zařízení při technologické úpravě materiálu vysoušením, manipulaci ve skladech materiálu řeziva, kulatiny a jiných materiálů (drátů, plechu, textilu, umělých hmot a vláken J, potřebných k výrobě hraček, pracích při povrchové úpravě tmelením, stříkáním, plnění a vybírání dílců z bubnů, máčení sítotiskem a ručním malováním, polepování obrázky a obtisky, montáži hraček klížením, sbíjením i návlekem, kompletaci sestav výrobků, adjustáži a expedici.1. 9. 197926--8
- čalounění nábytku 08-96-2H, DVykonávání základních prací v oboru čalounické výroby při zhotovování čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků a dekoratérských prací spočívajících v přípravě - cepování čalounických vycpávkových materiálů, stříhání nebo řezání čalounických materiálů a potahových tkanin a koženek strojně i ručně. Popruho-vání, přibíjení lepenkových nebo sololitových podkladů, výlisků na sedadla židlí, pérových pružin, pérového plátna a paspulí. Lemování, šití grádlů na šicím stroji, sváření potahů sedadel, popínání rámečků a rámů jutou nebo plátnem.1. 9. 198036-8
Gumárenská a plastikářská výroba se zaměřením pro:
- plastikářskou výrobu 06-87-2HRuční a strojně ruční pracovní činnost ve zpracování plastických hmot při přípravě surovin a polotovarů, obsluze běžných zařízení (osévačky chemikálií, dopravníky, mechanizační prostředky, drticí stroje, lisy, balicí stroje apod.).1. 9. 197926 -828 66-2
Hutní výroba se zaměřením pro:
- neželezné kovy 02-53-2HRuční třídění kusového odpadu neželezných kovů. jeho stříhání a vázání, vážení vsádek pro tavící pece, obsluha dopravních zařízení, mlýnů, převíjení a navíjení drátů a neželezných kovů.1. 9. 198125-622-61-2
- válcovny 02-54-2HOdstraňování okují z odpadu na válcovacích tratích, rovnání profilů, plechu a trubek, včetně seřízení rovnacího zařízení, třídění válcovaného materiálu v úpravnách, řízení expedice válcovaných výrobků, vybrušování povrchových vad ruční bruskou, vypalování vad válcovaného materiálu plamenem, pomocné práce u ohřívacích pecí, na válcových tratích a úpravnách.1. 9. 198135-6
Keramická výroba se zaměřením pro:
- keramickou výrobu
05-81-2
H, DPráce při výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné a figurální keramiky a porcelánu jako broušení, leštění určených míst ručně na poloautomatech, včetně běžného seřízení strojů, vytáčení podložek na poloautomatech, ruční glazování výrobků máčením, poléváním a stříkáním, zdobení Jednoduššími dekoračními technikami, tj. obtisky, stříkáním a razítkováním, prohlížení a třídění, retušování malých výrobků za syrova, zakládání a vybírání výrobků u pecí a příprava pecí k výpalu, odlévání jednoduchých sádrových pracovních forem pro výrobu zátek, táhel, podložek apod.1. 9. 197936-827-55-2
Kožedělná výroba se zaměřením pro:
- obuvnickou manipulaci 08-97-2H, DPráce v opracovácích dílnách v proudové výrobě dílců obuvi spočívající v kosení, natírání dílců lepidly, přibíjení a připevňování, třídění, ukládání a kompletace, vysekávání malých dílců, zaklepávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých speciálních strojů, zařízení a pomůcek.1. 9. 198026-8
- obuvnickou montáž
08-98-2
H, DPráce v montáži (konfekční výrobě) obuvi z předem zhotovených dílců (polotovarů) jako apretování, barvení, broušení, čištění, drásání, lepení, natírání, přibíjení, zajišťování, vyzouvání, žehlení apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí speciálních strojů, zařízení a pomůcek.1. 9. 198026-8
- šití obuvi
08-99-2
H, DVykonávání prací v obuvnické dílně při zhotovování svršků obuvi, hlazení okrajů, kroužkování, kosení, nanášení lepidla a natírání dílců, našívání, sešívání, spojování, závorkování, zakončování apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých kroužkovacích, šicích a dalších strojů, zařízení a pomůcek.1. 9. 198026-832-73-2
- výrobu rukavic a brašnářského zboží
08-63-2
H, DPráce ve výrobě rukavic, kufrů, brašnářského zboží a galanterie jako drásání, nýtování, sesazování, zakládání, zasekávání apod. Práce jsou prováděny ručně nebo pomocí různých strojů, zařízení i pomůcek.1. 9. 198036-832-55-2 32-53-2
Košíkářská výroba
08-95 2
H, DŘezání, vázání, vynášení vrbového proutí, třídění podle délky a sily proutí, ukládání proutí do bazénů k umělému mizování. Řezání vrbových sazenic ve svazcích. Montáž košíkářských výrobků, šití víček z uch na dámské kabelky a ostatní košíkářské výrobky. Vaření vrbového proutí a holí v kotlích. Práce s umělými hmotami a přírodními pletivy.1. 9. 19792*)6-833-61-2
Obchodní provoz se zaměřením pro:
- práci pří přípravě jídel
64-94-2
H, DPříprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě jídel, výroba a expedice teplých i studených nápojů, příloh a výrobků teplé i studené kuchyně. Mytí a úklid.1. 9. 197936-863-71-2
Výroba konfekce se zaměřením pro:
- Šití oděvů v oděvní konfekci
07-98-2
DPráce v průmyslové i zakázkově výrobě oděvů, obstřihování, obracení a vynutí součástí, kompletování (párování) různých dílů. Práce jsou vykonávány ručně 1 strojově. Základní odborná technika i technologie ručního šití na šicích strojích. Konstrukce a postupy hotovení vrchních oděvů, včetně šití a žehlení.1. 9 198038-1031-85-2
- Šití prádla
07-99-2
DTechnika a technologie ručního a strojového šití. Konstrukce a postupy hotovení prádla. Skladování a udržování tkanin a hotových výrobků. Kompletování výrobků, žehlení.1. 9 197928-10
Papírenská výroba
06-88-2
H, DProvádění ručních a strojně ručních prací spojených s obsluhou strojních zařízení při dopravě a přípravě základních surovin, třídění a balení, obsluha výrobního zařízení Zpracování surovin, papíroviny, papírů, kartonů a lepenek.1. 9. 198126-8
Polygrafická výroba se zaměřením pro:
- knihárny a kartonáž
64-95-2
H, DVykonávání pomocných prací v knihárně, klížení, stužkování, svařování, šití, vrtání apod. Ovládání vlastností zpracovaných popisů, úpravy lepidel a znalost formátů a gramových vah papíru. Vykonávání jednoduchých i složitějších prací při ručním zpracování papíru, zhotovování výrobků z papíru i na strojním zařízení. Znalost používaných materiálů, jejich základních vlastností a zásad technologického zpracování.1. 9. 197836-834-81-2
Potravinářská výroba se zaměřením pro:
- masný průmysl
06-96-2
H, DZpracování masa a ryb na polotovary, masné výrobky, masové a rybí konzervy, tepelné zpracování vařením, sterilací, pasterizací, uzením a mrazením. Obsluha méně náročných technologických výrobních zařízení v jateční, masné, rybné výrobě a ve výrobě umělých střev.1. 9. 198036-829-68-2
- pekárenskou výrobu
06-99-2
H, DJednoduché pomocné práce při provozu v pekárnách, odebírání hotových výrobků, příprava směsí, surovin a manipulace s nimi v pekárenské výrobě.1. 9. 198026-8
Stavební výroba se zaměřením pro:
- zednické práce
09-90-2
HBěžné stavební práce Jako zdění nosných a výplňových zdí, příček na různých pracovištích stavební výroby spojené s přípravou směsí (malt, betonů, asfaltů, živic apod.), provádění jednoduchých vnitřních i vnějších omítek, základní betonářské práce, obsluha různých stavebních strojů a zařízení při komplexních pracích v četách, při stavbách silničního svršku nebo kanalizačního a vodovodního potrubí venkovních sítí, popř. na Jiných pracovištích.1. 9. 197936-836 61-2
- stavební práce
09-91-2
HManipulace a skladování stavebního materiálu, výroba maltovin a betonových směsí (ručně, strojně), základní zemní práce ruční (rovnání, mělké výkopy, přikopávky, náhozy, zásypy a humusování a zatravnění), jednoduché stavební práce jako betonování nízkých základů, provádění oplocení, výpomoc u řemesel, a to jak u HSV tak i PSV, základní figurantské pomocné práce, stavba pomocného nízkého lešení (kozové), různých nájezdů, provádění vodorovných vodotěsných izolací, atd.1. 9. 198026-8
- železobetonářskou výrobu
09-92-2
HRuční i strojní výroba betonových směsi, jejich doprava, uložení, hutnění, povrchová úprava, ošetření, základní železářské práce (rovnání, stříhání, ohýbání, vázání a ukládání armatury), jednoduchá bednění, provádění vodotěsné vodorovné izolace, betonování, provádění betonových mazanin a potěrů. Obsluha základních strojů pro betonářské nebo železářské práce (míchačka, vibrátor, rovnačka, ohýbačka).1. 9. 198036-8
- stavební zámečnictví
08-93-2
HDílenská výroba v sériích nebo zhotovení kusových stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z válcovaných a tenkostěnných profilů, plechů, páskové a tyčové oceli a jejich osazování podle dílenských a montážních výkresů.1. 9. 198036-8
- stavební klempířství
09-94-2
HZhotovení, montáž a opravy stavebních klempířských výrobků s výběrem materiálů, zpracování materiálů na klempířských strojích i ručně, sestavování dílů do montážních celků pájením a nýtováním a osazováním klempířských stavebních výrobků (žlabů, odpadních trub, kolen, potrubí, lemování a oplechování pod krytiny na střechách o. různých sklonech a tvarech apod.).1. 9. 197836-8**)24-35-2
- stavební tesařství
09-95-2
HStrojní a ruční opracování dřeva, zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků a konstrukcí, stavby dřevěných lešení, provedení pevných i posuvných bednění stavebních dílců a konstrukcí pro ukládání výztuže a betonování.1. 9. 198036-8**)36-63-2
- dláždění
09-96-2
HKladení a opravy venkovních dlažeb silnic a chodníků prováděné z lomového kamene, kostek různých velikostí nebo dřevěných špalíků do pískového lože, betonu nebo asfaltu, provádění dlažeb svahů nebo říčních koryt lomovým kamenem, spárování dlažeb cementovou maltou, provádění povrchů vozovek a chodníků obalenou drtí nebo postřiky živicí (asfaltové, koberce různých druhů).1. 9. 197926-836-74-2
- malířské a natěračské práce
09-97-2
HPříprava povrchu pod malby a nátěry, provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech (omítkách, dřevě, kovech, sklu) a v různém provedení podle návrhů. Míchání a tónování barev.1. 9. 197836-836-83-2
- stavební truhlářství
09-98-2
HSestavování a opravy stavebních truhlářských výrobků (okna, dveře, stěny, vestavěný nábytek) a jejich osazování v objektech s provedením úprav a doplňků na místě montáže, sestavování dílců do montážních celků s přezkoušením funkce po montáži s úpravou (otvírání, těsnost apod.).1. 9. 197936-8
- stavební sklenářství
09-99-2
H Zasklívání otvorových výplní lokna, dveře, přepážky) a konstrukcí (střechy, fasády) různými druhy skla na stavbách, řezání skla z tabulí podle výpisů na přesné rozměry pro jednotlivé stavby, zasklívání na tmel a beztmelé zasklívání, osazování a dosklívání celozasklených konstrukcí vstupů, výkladů apod.1. 9. 198136-836-79-2
- pokrývačské práce
09-89-2
H Provedení a opravy měkkých i tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů (tašky hladké a drážkované, azbestocementové desky z vlnovky, prejzy, desky z přírodní břidlice, asfalty a různé izolační vložky) na bednění, laťování nebo na betonových podkladech střech různých tvarů a sklonů s provedením úprav krytin na hřebenech, nárožích, úžlabí a okapech podle druhů krytiny, rozměřování ploch na kladení krytin, úprava krycího materiálu orýsováním, řezáním, dílkováním a štípáním.1. 9. 198034-636-77-2
- podlahářské práce
09-88-2
H Kladení a opravy podlah z podlahových krytin, provedení podložek tlumících zvuk a podlah xylolitových, anhydritových a štěrkových prováděných na dřevěném nebo betonovém podkladu s přípravou, tříděním a úpravou kladečského materiálu (řezání, stříhání, lepení, broušení ručně i strojně, napouštění a leštění), příprava a míchání xylolitových směsí, kladení směsí a zpracování povrchu utažením, špachtlováním a nátěry s olištováním nebo osazením soklů.1. 9. 198036-836 80-2
Strojírenská výroba se zaměřením pro:
- kovářské práce
85-91-2
H Jednoduché práce při strojním a ručním kování na lisech a bucharech v zápustkách, obsluha kovářských pecí, výhní a ostřihovacích lisů.1. 9. 198035-624-05-2
- strojní formování
85-92-2
H Jednoduché a středně složité práce při ruční a strojové výrobě forem a jader, podle různých druhů modelového zařízení. Výběr vhodného formovacího materiálu na zhotovení forem pro železné a neželezné kovy Ruční výroba forem pomocí šablon a modelů. Strojová výroba forem lisováním, střásáním a vrháním. Zhotovení forem pro odlévání těžkých odlitků a příprava forem pro speciální druhy odlévání.1. 9. 198036-8
Textilní výroba se zaměřením pro:
- prádelny
07-90-2
H, DPříprava rozvolněné suroviny dle stanovených poměrů druhů textilních surovin, dle délky vláken, jemnosti a barvy suroviny, mnutí suroviny včetně předepsané manipulace, vážení a evidence textilních odpadů a produkce, paření přímo v komorách a kotlích.1. 9. 197926-831-43-2
- tkalcovny
07-91-2
H, DPřevíjení, navíjení, odřezávání, vybalování, skládání a vážení tkanin, pletenin a netkaných textilií, podávání osnovních nití při navádění do brda a paprsku, zakládání osnov do tkalcovských stavů bez seřízení. Čištění strojů, lamelování, mazání strojů, manipulace s materiálem.1. 9. 197926-831-46-2
- pletárny
07-92-2
H, DPletení jednoduchých polotovarů (lemů, lemovek, hladkých dlaní apod.) na pletacích strojích plochých, okrouhlých a lemových. Obracení punčochových výrobků, přejímaní, vážení, evidování hotových výrobků včetně předepsané manipulace.1. 9. 198026-831-51-2
- přádelnictví
07-93-2
H, DPříprava přástkových cívek, příprava dutinek, smekání se zapřádáním.1. 9. 19792831-43-2
- výrobu klobouků
07-94-2
H, DKonečná ruční úprava a ruční žehlení klobouků. Čištění králičích a zaječích kožek a kartáčování mořených kožek na kartáčových strojích.1. 9. 198026-831-81-9
- výrobu baretu a fezu
07-95-2
H, DPostřihování, kartáčování, leštění a sušení baretů, řezů a čapek ručně nebo pomocí speciálních strojů. Upravování úpletů mokrou nebo suchou úpravou - praním, přepíráním, odsmolňováním; tvarování a formování za vlhka a parou na strojích.1. 9. 198036-8
- úpravu plsti
07-96-2
H, DKonečné upravování plstěných výrobků tužením, sušením, lisováním, broušením na speciálních strojích. Ruční vytrhávání, štěpení a skládání rouna na výrobu plstěných výrobků, strojní řezání plstěného odpadu určeného k rozvolňování.1. 9. 198026-831-80-2 31-45-2
- výrobu koberců
07-97-2
H, DRuční vázání koberců všech druhů podle technologického postupu se čtením předepsané vzornice s rozeznáním odstínu barev vyvažováním materiálu a znalostí odstranění vad vzniklých vázáním.1. 9. 198036-8
Výroba stavebních hmot se zaměřením pro:
- úpravu surovin
09-33-2
HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v úpravnách užitkových nerostů, popř. rudných surovin (těžené a drcené kamenivo, jíly, kaoliny, bentonity, křemence, lupky, živce, zvláštní pisky apod. jako obsluha strojních zařízení (drtičů, třídičů, dávkovacích a balicích strojů, technologických sestav - uzlů, drtíren, pracích zařízení, mlýnů, sušáren, homogenizačních zařízení apod.).1. 9. 198036-8
- výrobu cementu a vápna
08-34-2
HPráce podle pokynů spojené převážně s ručním přesunem hmot, polotovarů a výrobků, úklidem a čištěním, obsluhou jednotlivých strojů a zařízení (dopravníků, násypek, zásobníků, třídičů apod.) nebo ručním zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě cementu a vápna (ruční třídění, plnění mlýnů, pytlování výrobků, zavážení pecí, vybírání výrobků z pecí apod.).1. 9. 198036-8
- stavební dílce
09-35-2
HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě betonových výrobků, pórobetonů a stavebních dílců (obsluha lisů, drtičů, míchacích souprav, částí výrobních linek, řezacích a hoblovacích strojů, sušicích a propařovacích soustav, formovacích a odformovacích zařízení, ruční úpravy výrobků, třídění, skladování apod.).1. 9. 198026-836-71-2
- stavební keramiku
05-36-2
H, DPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích hrubé keramiky (stavební keramika, hospodářská a kanalizační kamenina, křemelina, žáruvzdorná výroba, výroba pěnošamotu, ultramarínu a perlitu), např. sestavování mozaiky, třídění výrobků, obsluha drtičů, mlýnů a třídičů, částí výrobních linek, lisů a formovacích strojů, sušáren různých typů, dopravních, tvářecích a úpravářských zařízení, zakládání a vybírání výrobků (tunelové vozy a pece), apod.1. 9. 197926-827-42-2 27-43-2 27-48-2
- výrobu cihel
09-36-2
HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích ve výrobě cihlářských výrobků (obsluha cihlářských lisů, drtičů, mlýnů a přípravářských linek, uměle vytápěných sušáren, zakládání a vybírání výrobků na vozíky a z pecí, třídění výrobků, řízení dopravních zařízení apod.).1. 9. 198026-8
- azbestocementářskou výrobu
09-37-2
HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v azbestocementářské výrobě (ruční a strojní formování, lisování, příprava směsí, obsluha mlýnů, desintegrátorů, zvlákňovačů, nabalovacích trnů, překladačů apod.).1. 9. 198036-8
- výrobu izolací
09-38-2
HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků z různých izolačních hmot na jednotlivých pracovištích ve výrobě izolací (obsluha lepicích a stříhacích, zařízení, pil a nůžek, dílčích částí výrobních linek, míchání, dávkování a příprava surovin, zhotovení šablon apod.).1. 9. 198136-836-76-2
- kamenickou výrobu
09-43-2
HPráce spojené s ruční nebo strojní přípravou, úpravou a zpracováním výrobních surovin, polotovarů a výrobků na různých pracovištích v kamenické výrobě (rozlom a úprava kamene, obsluha pil různých typů, povrchové úpravy kamenických výrobků, spolupráce při osazování výrobků na stavbách apod.).1. 9. 198036-8
Zdravotnictví se zaměřením pro:
- zdravotnická a sociální zařízení
55-91-2
DVe zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče opravování pracovních a ochranných obleků, ložního prádla, příjem prádla a oděvů, třídění podle druhů a tkanin, značkování, sušení, strojní a ruční žehlení prádla a oděvů, volba a dávkování pracích prostředků apod., vykonávání běžného i těžšího úklidu pracovišť i s použitím strojů, příprava a třídění surovin k vaření, umývání a třídění použitého nádobí apod.1. 9. 198036-8
Zemědělská výroba se zaměřením pro:
- chmelařství
45-91-2
HProvádění úpravy chmele při uskladnění, sledování jakosti, balení a expedice chmele ve speciálních obalech. Stavba a opravy chmelových konstrukcí běžných a vývojových typů. Rozměření pozemku podle stavebních plánů pro chmelové konstrukce běžných typů.1. 9. 198026-9
- zahradnictví
45-92-2
H, DOvocnář - sadovník. Odborné práce všeho druhu ovocných výsadeb Rozmnožování a pěstování ovocných stromků. Rozmnožování a pěstování okrasných dřevin. Ošetřování ovocných výsadeb, řez, hnojení a ochrana proti škůdcům a chorobám. Výsadba okrasných dřevin, jejich ošetření, řez a zmlazování. Květinář - zelinář. Odborné práce při ošetřování základních druhů květin, zeleniny a vybraných okrasných rostlin. Příprava semene, obsluha secích strojů, výsevy, vysazování, ošetřování kultur, přesazování, množení a rychlení. Provádění ochrany kultur proti chorobám a škůdcům. Vazačské práce, vázání věnců, kytic a svícnů.1. 9. 197836-942-52-2
- rostlinnou výrobu
45-93-2
H, DZákladní práce při přípravě osiva, sadby obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací při obsluze mlátiček čističek a jiných zemědělských strojů . Odborné ruční práce při pěstování a množení zemědělských plodin včetně technických, léčivých a aromatických rostlin. Provádění posklizňové úpravy a skla dování.1 . 9. 197836 -942-52-2
- živočišnou výrobu 46-94-2H, DOšetřování skotu prasat a ovcí. Obsluha všech mechanizačních zařízení pro krmení a napájení včetně údržby a jednoduchých oprav. Příprava, úprava a dávkování krmiv, podávání krmných doplňků a přípravků veterinární prevence. Odklízení chlévské mrvy, obsluha klimatizačních zařízení v ustájovacích prostorách.1 .9. 197936-9
- opravy zemědělských strojů
45-95-2
HProvádění jednoduchých prací při opravách zemědělských strojů. Demontáž zemědělských strojů a agregátů - smyky, válce brány pluhy. Obsluha vyvářecích van. Výměna kosy a žací lišty na žacích strojích. Demontáž valníku, výměna pneumatik a olejů. Demontáž jednoduchých nemotorových agregátů. Běžná údržba1. 9. 198136-8
- vinohradnictví
45-96-2
H, DZákladní práce při přípravě osiva a sadby, obsluze secích strojů, vysazování, ošetřování plodin v době vegetace a při sklizňových pracích. Obsluha jednoduchých závěsných nářadí, vykonávání manipulačních a jiných prací při obsluze např. čističek a jiných zemědělských strojů (lisů, filtrů apod.).1. 9. 197936-8

Poznámka:

1. Dvouleté učební obory jsou určeny žákům ze 7. a nižšího ročníku zvláštních škol, popř. žákům vyučovaným ve zvláštní škole podle učebních osnov varianty B.

2. V učebních oborech označených *) se pro mentálně a smyslově postižené učně prodlužuje délka přípravy o jeden rok.

3. V učebních oborech označených **) se počet učňů při montážních pracích snižuje na 4 - 6 učňů.

Přesunout nahoru