Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 01.08.1979
Zrušeno k 01.02.1982 (15/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. července 1979

o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 172 odst. 1 a 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů a podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, se mění takto:

1. V § 28 odst. 2 písm. a) se částka 600 Kčs nahrazuje částkou 780 Kčs a částka 1100 Kčs částkou 1330 Kčs.

2. § 110 odstavec 2 zní:

"(2) Výchovné činí měsíčně

na jedno dítě Kčsna dvě děti Kčsna tři děti Kčsna čtyři děti Kčs
k důchodu
invalidnímu190530 1 0301 480
jinému1405301 0301 480

a zvyšuje se na každé další dítě měsíčně o 290 Kčs.

3. V § 115 v odstavci 1 se částka 600 Kčs nahrazuje částkou 780 Kčs a v odstavci 2 se částka 1 100 Kčs nahrazuje částkou 1 330 Kčs.

4. § 124 odstavec 2 zní:

"(2) Přídavky na děti činí měsíčně

na 1 dítě 140 Kčs

na 2 děti 530 Kčs

na 3 děti 1 030 Kčs

na 4 děti 1 480 Kčs

a zvyšují se na každé další dítě o 290 Kčs měsíčně.".


Čl. II

Zvýšení důchodu podle čl. I č. 3 této vyhlášky se provede na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti této vyhlášky.

Čl . III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1979.


Náměstek ministra: Dr. Havelka CSc. v. r.

Přesunout nahoru