Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy

Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 01.08.1979
Zrušeno k 01.02.1982 (14/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

80

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 19. července 1979

o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daně ze mzdy

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy:


§ 1

Hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznání osoby za vyživovanou poplatníkem a je uvedena v § 7 odst. 1 písm. b) a c), odst. 5, odst. 8, § 15 odst. 4 písm. c) a v § 17 odst. 2 vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, se zvyšuje

a) u osob, u nichž je důchod zvýšen na nejnižší výměru podle ustanovení § 32, odst. 2, § 42 odst. 1 a 2, § 45 odst. 2, § 57 odst. 2 a 5, § 59 odst. 2, § 60 a § 159 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákonného opatření č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, a u dětí připravujících se na budoucí povolání denním studiem nebo v učebním poměru na 780,- Kčs měsíčně;

b) v ostatních případech na 650,- Kčs měsíčně.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1979. Použije se jí poprvé pro srážku daně ze mzdy počínajíc mzdovým obdobím po 1. září 1979, tj. s přihlédnutím k příjmům dosaženým vyživovanými osobami po 1. srpnu 1979.


Náměstek ministra financí ČSSR:

Hájek v. r.

Přesunout nahoru