Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 76/1979 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů

Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 01.08.1979
Zrušeno k 01.10.1988 (100/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 19. července 1979

o zvýšení důchodů

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

(1) Důchody starobní, invalidní a částečné invalidní, za výsluhu let a částečné důchody za výsluhu let, důchody vdovské, sirotčí a osobní ze sociálního zabezpečení (pojištění) se zvyšují o 30 Kčs měsíčně.

(2) Zvýšení náleží k důchodům vypláceným ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření i k důchodům přiznávaným po tomto dni.

(3) Pobírá-li důchodce více důchodů, ke kterým se poskytuje zvýšení, náleží mu k úhrnu důchodů zvýšení jen jednou.

(4) Zvýšení důchodů náleží, i když důchod spolu s ním překročí hranice omezující výši důchodu stanoveným procentním poměrem k průměrnému měsíčnímu výdělku nebo překročí nejvyšší výměry důchodu (úhrnu důchodů při souběhu) stanovené pevnými částkami. 1) Je-li důchod vyplácen ve snížené výměře pro souběh s příjmem z výdělečné činnosti nebo je jeho výplata omezena pro pokračování v zaměstnání (pracovní činnosti), pro ústavní nebo jiné zaopatření důchodce, přizná se zvýšení k takto upravenému důchodu.

(5) Při výpočtu důchodu, jehož výše se stanoví z důchodu, k němuž náleží zvýšení a při zvyšování důchodu pro bezmocnost se ke zvýšení nepřihlíží.

(6) Zvýšení důchodu podle předchozích ustanovení je zahrnuto ve stanovené nejnižší výměře důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce (čl. II č. 2), a v nejnižších výměrách důchodů účastníků odboje (čl. II č. 3).

(7) Není-li v tomto zákonném opatření stanoveno jinak, platí o zvýšení důchodu obdobně předpisy o dávkách důchodového zabezpečení.

(8) Zvýšení důchodu se poskytuje bez žádosti a vyplácí se měsíčně předem současně s měsíčními částkami důchodu.


Čl. II

Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, se mění takto:

1. V § 32 odst. 2 se částka 500 Kčs nahrazuje částkou 650 Kčs.

2. Nejnižší výměry důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu důchodce, stanovené v § 42 odst. 1 a 2, § 45 odst. 2 a § 159 se zvyšují z částky 600 Kčs na 780 Kčs a z částky 1 100 Kčs na 1 330 Kčs.

3. Nejnižší výměry důchodů účastníků odboje stanovené v § 57 odst. 2 a 5, § 59 odst. 2 a § 60 se zvyšují z částky 600 Kčs na 780 Kčs a z částky 1 100 Kčs na 1 330 Kčs.


Čl. III

Přechodná ustanovení

(1) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření se zvýší podle čl. I od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(2) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto zákonného opatření, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší podle čl. II č. 2 bez žádosti nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(3) Důchody starobní, invalidní, vdovské, sirotčí oboustranně osiřelých dětí, sociální, rodičů a sourozenců, které nebyly dosud upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v čl. II č. 2 a důchody účastníků odboje, které nedosahují výše stanovené v čl. II č. 3, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření.

(4) Invalidní důchody invalidů z mládí, 2) které nedosahují výše stanovené v čl. II č. 1, se upraví na žádost od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto zákonného opatření. To platí též pro invalidní důchody invalidů z mládí, které byly vyměřeny přede dnem 1. ledna 1976.

Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1979.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 18, 23, 28, 34, 55, 56, 66, 123, 124, 126 a 127 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

2) § 27 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., § 32 odst. 2 zákona č. 121/1975 Sb.

Přesunout nahoru