Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Částka 14/1979
Platnost od 16.07.1979
Účinnost od 01.03.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. března 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy


Dne 1. března 1979 byla v Káthmándú podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy. Dohoda vstoupila na základě svého článku 9 v platnost dnem podpisu.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

Vláda Československé socialistické republiky a královská vláda Nepálu (dále jen smluvní strany) ve snaze upevňovat přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy mezi oběma zeměmi,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat zejména zkušenosti z úseku léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotní výchovy a zkušenosti s používáním lékařských nástrojů a léčiv.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o kongresech a symposiích s mezinárodní účastí, týkajících se zdravotnických otázek a konaných na jejich území.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury a zdravotnických filmů, názorné pomůcky a jiný materiál z oblasti zdravotní výchovy a lékařské vědy.

Článek 5

Za účelem společného boje proti přenosným nemocem si budou příslušné orgány a instituce smluvních stran vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí, jakož i přehledy o epidemiologické situaci ve své zemi.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku školení zdravotnických pracovníků zejména tím, že

a) na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat odborníky k vyškolení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům školení ve svých zařízeních;

b) budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků ke studijním pobytům a pokud to bude možné, poskytovat stipendia pro postgraduální školení v určitém speciálním oboru a studium určitých druhů nemocí;

c) budou si vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti .

Článek 7

Příslušné orgány a zařízení smluvních stran budou přijímat občany druhé strany na léčení za podmínek , které budou dohodnuty v plánech spolupráce, sjednávaných podle ustanovení článku 8.

Článek 8

K provádění této dohody sjednají smluvní strany plány spolupráce, které budou obsahovat též finanční a organizační podmínky.

Článek 9

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti po dobu pěti let. Poté bude její platnost prodlužována vždy na dalších pět let, jestliže ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti. Tato dohoda může být změněna se souhlasem obou smluvních stran.

Dáno a podepsáno v Káthmándú dne 1. března 1979 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za královskou vládu Nepálu:

Padma Sunder Lawati v. r.

Přesunout nahoru