Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 70/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu

Částka 14/1979
Platnost od 16.07.1979
Účinnost od 01.08.1979
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

70

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 6. července 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění vyhlášky č. 136/1978 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 12 odst. 1 zní:

"(1) Rychlost jízdy je řidič povinen přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které může předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. Přitom smí jet řidič

a) motocyklu rychlostí nejvýše 80 km za hodinu,

b) osobního a osobního dodávkového automobilu rychlostí nejvýše

- na dálnici 110 km za hodinu,

- na ostatních silnicích 90 km za hodinu,

c) nákladního nebo speciálního automobilu o celkové hmotnosti

- do 6 000 kg nejvýše rychlostí 80 km za hodinu,

- nad 6 000 kg nejvýše rychlostí 70 km za hodinu,

d) autobusu

- dálkové pravidelné veřejné dopravy osob nejvýše rychlostí 90 km za hodinu,

- veřejné a závodové přepravy osob nejvýše rychlostí 70 km za hodinu.

Ustanovení předchozí věty se vztahuje i na jízdu v obci v době od 23 do 5 hodin.".

2. § 12 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Nejvyšší rychlosti stanovené v odstavci 1 se nevztahují na řidiče vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a na řidiče zkušebních vozidel výzkumně vývojových pracovišť, pokud jsou tato vozidla opatřena zvláštní poznávací značkou.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1979.


Náměstek ministra: plk. Dr. Kováč v. r.

Přesunout nahoru