Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku

Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.07.1980 (42/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 12. května 1979

o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Věci uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky je zakázáno vyvážet v turistickém styku s výjimkou věcí, jež představují cestovní potřeby cestujících, pokud druh a množství těchto potřeb odpovídá osobním poměrům a délce cesty. 1)

§ 2

Věci uvedené v příloze č. 2 bez ohledu na jejich hodnotu lze v turistickém styku vyvážet jen na vývozní povolení. 2) Výjimku tvoří věci, jež představují cestovní potřeby cestujících, pokud druh a množství těchto potřeb odpovídá osobním poměrům a délce cesty. 1) Úleva stanovená v předpise o řízení při vývozu pro tyto věci neplatí. 3)

§ 3

Správní poplatek za udělení vývozního povolení na věci uvedené v příloze č . 2 činí 100 % z maloobchodní tuzemské ceny věci. 4)

§ 4

Vyhláška se nevztahuje:

a) na věci zakoupené prokazatelně v prodejnách organizace Tuzex nebo v jiných organizacích oprávněných k prodeji za volné měny;

b) na věci vyvážené pracovníky cizích zastupitelských úřadů a jiných orgánů požívajících výsad a imunit v ČSSR.

1) § 40 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.

2) § 2 vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu, ve znění vyhlášky č. 4/1969 Sb.

3) Bod 14 přílohy vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu, ve znění vyhlášky č. 4/1969 Sb.

4) Položka 63 písm. a) sazebníku I vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích.


§ 5

Zrušuje se vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku, ve znění vyhlášky č. 68/1976 Sb.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Ministr: Ing. Barčák v. r.


Příloha 1

Seznam věcí , jejichž vývoz je v turistickém styku zakázán

1. maso, ryby, drůbež a výrobky z nich, včetně konzerv

2. máslo

3. sádlo

4. jedlé tuky

5. mléčné konzervy, včetně sušeného mléka

6. rýže

7. cukr

8. káva

9. kakao a kakaové prášky na přípravu nápojů

10. suché plody (ořechy, mandle, fíky, datle, rozinky apod.)

11. jižní ovoce (pomeranče, citróny, grejpy, banány, ananas) a výrobky z něho

12. prádlo pletené, včetně dětského a kojeneckého

13. osobní prádlo z tkanin, včetně dětského a kojeneckého

14. pletené vrchní ošacení, včetně dětského a kojeneckého

15. punčochové výrobky všeho druhu, včetně dětských a dámských punčochových kalhot

16. dětské svrchní oděvy

17. oděvy z usní a kožešin, včetně umělých kožešin

18. bavlnářské tkaniny všeho druhu

19. plyše všeho druhu

20. pleny

21. ložní zboží

22. ručníky, utěrky

23. obuv všeho druhu

24. výrobky z e zlata

25. pneumatiky a duše

26. benzin u vozidel registrovaných v cizině s výjimkou benzinu v nádobách pevně zabudovaných ve vozidle.

Příloha 2

Seznam věcí, které lze v turistickém styku vyvážet jen na vývozní povolení

1. tabákové výrobky dovážené

2. přikrývky

3. rukavice kožené

4. gumotextilní lehátka a nafukovací gumové čluny

5. stany

6. spací pytle

7. lyže

8. koberce

9. školní aktovky a penály

10. nerez příbory a nerez nádobí

11. broušené sklo

12. užitkový porcelán

13. smaltované nádobí

14. lustry

15. instalační, elektroinstalační a stavební materiál .

Přesunout nahoru