Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva

Částka 29/1979
Platnost od 27.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

160

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 7. prosince 1979,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě s federálním ministerstvem financí, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky podle § 14 odst. 4 zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 110/1976 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 věta první zní:

"Základní příděl fondu činí 380 Kčs na osobu ročně.".

2. § 3 odst. 3 zní:

"(3) Doplňkový příděl fondu činí nejvýše 10 % zisku po úhradě daní a odvodů do státního rozpočtu, rozpočtu národních výborů a do státních fondů. Je-li takto stanovený příděl nižší, než určuje plán, může družstvo na úhradu pravidelných příspěvků k důchodům členům-důchodcům družstva doplnit tento příděl z rezervního fondu.".

3. V § 13 odst. 4 se částka "80 Kčs" nahrazuje částkou "95 Kčs".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr: Nágr v. r.

Přesunout nahoru