Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 153/1979 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/1979
Platnost od 22.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

153

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. prosince 1979,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech, celního zákona č. 44/1974 Sb. a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se mění a doplňuje takto:

§ 32 se doplňuje o ustanovení písmena b), které zní:

"b) za přestupek porušení pravidel silničního provozu [§ 10 písm. a)] spočívající v překročení nejvyšších dovolených rychlostí jízdy stanovených zvláštním předpisem 1) lze uložit pokutu do 1 000 Kčs; v blokovém řízení mohou být za tento přestupek ukládány a vybírány pokuty do 200 Kčs.".


Čl. II

Pokuty podle čl. I nelze uložit za přestupky, k nimž došlo před počátkem účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 12 odst. 1 písm. a), b), c), d) vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 70/1979 Sb.

Přesunout nahoru