Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 148/1979 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1980

Částka 28/1979
Platnost od 22.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1979

o státním rozpočtu československé federace na rok 1980

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

1. Celkové příjmy státního rozpočtu

federace se stanoví částkou 164 130 400 000 Kčs.

celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 164 130 400 000 Kčs.

(Příloha)

2. Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

A. Účelové dotace do státních rozpočtů republik

- České socialistické republice 24 497 810 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 14 723 833 000 Kčs

z toho:

a) dotace na vybrané investiční akce s dosahem pro celou federaci a další rozvoj republik

- České socialistické republice 1 696 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 747 000 000 Kčs

b) dotace na investice k realizaci úkolů oblastního rozvoje pro organizace řízené federálními orgány

- Slovenské socialistické republice 160 000 000 Kčs

c) neinvestiční dotace na rozvoj Severočeského kraje, Národní divadlo a Palác kultury v Praze 249 600 000 Kčs

d) neinvestiční dotace na státní programy technického rozvoje

- České socialistické republice 560 138 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 326 873 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotací intervencí

- České socialistické republice 16 939 100 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 9 609 400 000 Kčs

f) dotace na cenové přirážky a srážky v zahraničním obchodě

- České socialistické republice 3 445 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 2 848 000 000 Kčs

g) dotace na potřeby branné povahy včetně výzkumných a vývojových úkolů

- České socialistické republice 837 972 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 482 560 000 Kčs

h) dotace na individuální bytovou výstavbu

- České socialistické republice 770 000 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 550 000 000 Kčs.

B. Globální dotace

- České socialistické republice 35 892 190 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 29 066 167 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československé socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné úkoly a limity státního rozpočtu federace, zejména v souladu se změnami státního plánu, změnami cenovými, organizačními, s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy. Těmito opatřeními nesmí být dotčena vyrovnanost státního rozpočtu federace.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Příloha

Celkový přehled státního rozpočtu československé federace

Příjmy (v tisících Kčs)
Příjmy ze socialistického hospodářství 163 116 907
Ostatní příjmy 1 013 493
Úhrnem 164 130 400
Výdaje
Výdaje federálních organizací na:
hospodářství 38 578 741
kulturní a sociální opatření 1 815 838
obranu a bezpečnost 8 090 700
správu 1 445 007
soudy, prokuratury a arbitráž 20 114
Celkem 59 950 400
Dotace ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů republik celkem 104 180 000
Úhrnem 164 130 400
Přesunout nahoru