Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol

Částka 26/1979
Platnost od 10.12.1979
Účinnost od 10.12.1979
Zrušeno k 01.09.1980 (95/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva národní obrany

ze dne 2. listopadu 1979

o změnách v organizaci vojenských vysokých škol

Federální ministerstvo národní obrany vyhlašuje rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 22. srpna 1979 o změnách ve vojenském školství, které učinil podle ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Dnem 1. září 1979 se zrušuje

1. Vysoká vojenská velitelsko-technická škola 1. čs. armádního sboru SSSR v Martině

2. Vojenský obor při fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze jako vojenská vysoká škola

3. ve Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě

a) vojenskopolitická fakulta

b) vojenskopedagogická fakulta

c) samostatná fakulta - Vysoká vojenská politická škola

4. ve Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně

a) velitelská fakulta

b) inženýrská fakulta pozemního vojska

c) fakulta letecká a protivzdušné obrany

d) dálková fakulta.

§ 2

Dnem 1. září 1979 se zřizuje

1. ve Vojenské politické akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě

a) vojenskopolitická fakulta postgraduální přípravy

b) vojenskopolitická fakulta vysokoškolské přípravy

2. ve Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně

a) fakulta vševojsková, druhů vojsk a služeb - postgraduální přípravy

b) vojenskoinženýrská fakulta

3. ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska trojnásobného hrdiny ČSSR a hrdiny SSSR armádního generála Ludvíka Svobody ve Vyškově na Moravě

a) vševojsková fakulta

b) fakulta druhů vojsk

4. ve Vysoké vojenské technické škole Československo-sovětského přátelství v Liptovském Mikuláši

a) fakulta protivzdušné obrany státu I

b) fakulta radiolokace a automatizovaných systémů velení

c) fakulta protivzdušné obrany II

d) spojovací fakulta

5. ve Vysoké vojenské letecké škole Slovenského národního povstání v Košicích

a) velitelskoinženýrská fakulta

b) vojenskoinženýrská fakulta


§ 3

Touto vyhláškou se upravuje § 2 vyhlášky FMNO č. 16/1973 Sb., o změnách v organizaci vojenských vysokých škol.


Náměstek ministra: generálporučík ing. Zíka v. r.

Přesunout nahoru