Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 12/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-12
Čísloč. 12/1979 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva vnitra o prokazování příslušnosti ke Sboru národní bezpečnosti a oprávnění k plnění jeho úkolů


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-12">
Vyhláška č. 12/1979 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 12/1979 Sb.



Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-12]Vyhláška č. 12/1979 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 12/1979 Sb.



Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 12/1979 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-12]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 12/1979 Sb.



Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-12 Vyhláška č. 12/1979 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 12/1979 Sb.



PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 12/1979 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 23. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-12


Zpět na předpis