Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 119/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali

Částka 23/1979
Platnost od 08.11.1979
Účinnost od 06.06.1978
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. července 1979

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Mali


Dne 25. září 1974 byla v Bamaku podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Mali. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku X dnem 6. června 1978.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Mali

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Mali, vedeny přáním podpořit hospodářskou spolupráci a rozvíjet obchodní styky mezi oběma zeměmi na základě zásad rovnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek I

Obě smluvní strany, aby podpořily a usnadnily obchodní styky mezi oběma zeměmi, si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všem, co se týká obchodu mezi oběma zeměmi.

Toto zacházení se nevztahuje:

a) na výhody, které jedna ze smluvních stran poskytuje nebo v budoucnu poskytne sousedním zemím v zájmu usnadnění pohraničního styku;

b) na výhody vyplývající z celní unie nebo mnohostranného preferenčního ujednání v obchodní nebo hospodářské oblasti, které byly nebo budou sjednány jednou ze smluvních stran.

Článek II

Za účelem usnadnění rozvoje vzájemné obchodní výměny je zboží obou zemí, na kterém mají smluvní strany zvláštní zájem, uvedeno v listinách "A" a "B" připojených k této dohodě. Listiny mají indikativní charakter.

Článek III

Příslušné úřady obou smluvních stran budou v případě potřeby bez průtahů vydávat povolení nutná k vývozu a dovozu zboží vyměňovaného v rámci této dohody.

Článek IV

Platby za zboží a služby uskutečňované v rámci této dohody budou prováděny podle Protokolu o úpravě platů mezi oběma zeměmi, podepsaného v Bamaku dne 25. září 1974.

Článek V

Dovozy a vývozy zboží podle této dohody se budou provádět podle podmínek kontraktů uzavíraných mezi československými organizacemi zahraničního obchodu jakožto nezávislými právnickými osobami nebo jinými nezávislými československými právnickými osobami, oprávněnými podle československých předpisů provozovat zahraniční obchod na jedné straně a maliskými fyzickými nebo právnickými osobami na druhé straně.

Článek VI

Obě smluvní strany povolí dovoz a vývoz níže uvedených předmětů bez cla, bez daní a jiných dávek stejné povahy, jako:

a) vzorků a propagačního materiálu, které budou potřebné pro získávání objednávek a pro propagaci a nebudou určeny k prodeji;

b) předmětů a zboží určených pro veletrhy a stálé nebo dočasné výstavy za podmínky, že budou vyvezeny zpět;

c) označených obalů dovezených k naplnění, jakož i obalů, které obsahují dovážené předměty a musí se vrátit do skončení dohodnutého období;

d) drobného nářadí určeného k montážním pracím, k zařizování veletrhů a výstav.

Článek VII

Za účelem podpory rozvoje obchodních styků mezi oběma zeměmi poskytne každá ze smluvních stran ve své zemi druhé smluvní straně výhody potřebné k účasti na veletrzích a k organizaci obchodních výstav.

Článek VIII

Zřizuje se smíšená komise složená ze zástupců obou vlád, která bude pověřena dohledem nad řádným prováděním této dohody.

Tato komise se sejde na žádost jedné nebo druhé smluvní strany.

Datum a místo schůzky budou dohodnuty oběma stranami.

Komise bude moci upravovat listiny zboží připojené k této dohodě a bude předkládat oběma vládám návrhy opatření ke zlepšení hospodářských a obchodních styků mezi oběma zeměmi.

Článek IX

Dohoda o výměně zboží a platech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou republiky Mali, podepsaná v Praze dne 15. listopadu 1960, přestane platit v den, kdy vstoupí v platnost tato dohoda.

Článek X

Tato dohoda bude předložena ke schválení příslušným úřadům v souladu s ústavními předpisy platnými v každé z obou zemí. Vstoupí v platnost v den výměny schvalovacích dokumentů.

Článek XI

Tato dohoda se uzavírá na období tří let. Bude mlčky prodlužována z roku na rok pro nové období jednoho roku, pokud ji jedna nebo druhá smluvní strana nevypoví tři měsíce před skončením příslušného roku.

Při skončení platnosti této dohody budou její ustanovení platit i nadále pro všechny kontrakty uzavřené v době její platnosti a nevyplněné ke dni skončení její platnosti.

Sepsáno v Bamaku dne 25. září 1974 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Vladimír Loskot v. r.

Za vládu Republiky Mali:

Assim Diawara v. r.

LISTINA "A" československé vývozy do Republiky Mali

1. Dieselmotory, dieselagregáty a součástky

2. Dieselmotory, dieselagregáty a součástky 20 - 45 CV

3. Stroje stavební, pro veřejné práce a stavby silnic a budov

4. Důlní zařízení

5. Různé průmyslové stroje a přístroje s příslušenstvím a součástkami (zvedáky, kladkostroje, šroubové zvedáky, vozíky, výtahy atd.)

6. Obráběcí stroje

7. Ruční čerpadla, odstředivky a motorová čerpadla atd.

8. Kompletní investiční celky

9. Těžká investiční zařízení

10. Těžká investiční zařízení železniční

11. Těžká elektrická zařízení, signalizační, elektrická zařízení, kondenzátory, vypínače a ochranné přístroje, reostaty, regulátory atd., žárovky a zářivky, dráty, kabely a vodiče, uhlíky a izolátory

12. Zemědělské stroje a náhradní díly

13. Speciální vozidla

14. Motocykly a jízdní kola s pomocným motorem včetně postranního vozíku

15. Díly a komponenty motocyklů; součástky a příslušenství motocyklů a jízdních kol

16. Pneumatiky a duše pro jízdní kola a motocykly - nové

17. Pneumatiky pro zemědělské, důlní a stavební stroje

18. Dopravní pásy

19. Kožené řemeny transmisní (výrobky z kůží pro technické použití)

20. Dopravní a transmisní pásy gumové

21. Výrobky z technické gumy, gumové hadice, gumové koberce

22. Průmyslové řetězy

23. Hustilky

24. Autovýstroj, součástky, příslušenství a díly (s výjimkou chladičů)

25. Užitková vozidla do 3000 cm3 v montovaném stavu

26. Traktory v montovaném stavu

27. Osobní automobily a sportovní vozy v montovaném stavu

28. Železářské zboží včetně strojků na maso a větruvzdorných lamp

29. Ruční nářadí (kromě lopat, motyk a krumpáčů), nožířské výrobky, kovové příbory a přístroje pro domácnost

30. Drobné kovové zboží

31. Bergmanovy trubky

32. Kuchyňská zařízení elektrická a plynová

33. Různé plynové nebo elektrické vařiče, tepelné radiátory a plynové vařiče pro kemping atd.

34. Různý elektrický materiál včetně elektrosvářeček a elektromotorů

35. Smaltované výrobky (nádobí) a vany kromě výrobků vyráběných v Mali

36. Suché články

37. Přesné nářadí a nástroje a měřící přístroje

38. Přístroje na měření množství tekutiny

39. Instalatérská zařízení (pro umyvadla, bidety, sprchy, vany), výlevky, uzavírací kohouty z bronzu nebo mosazi s vnitřním závitem do 20 mm

40. Kancelářské stroje

41. Šicí stroje pro domácnost

42. Radiopřijímače, příslušenství a součástky

43. Televizní přijímače v montovaném stavu

44. Optické, fotografické, kino-fotopřístroje, přesné nástroje lékařské a chirurgické, díly a součástky

45. Přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, díly a součástky

46. Přístroje lékařské a vědecké

47. Textilní stroje a součástky

48. Obuvnické a koželužské stroje s příslušenstvím

49. Tiskařské stroje a součástky

50. Telefonní aparáty, mikrofony, zesilovače a jiné telekomunikační přístroje a součástky

51. Hodinářské výrobky a součástky

52. Letadla sportovní, výcviková a turistická, motory, vrtule a náhradní díly

53. Lovecké zbraně, příslušenství a munice

54. Výbušniny a pyrotechnické výrobky

55. Různé hutnické výrobky

56. Ložiska

57. Chemické výrobky a barviva

58. Suroviny pro farmaceutický průmysl a farmaceutické výrobky

59. Řezivo

60. Osvětlovací sklo a lustry

61. Poháry, číše, výběrové sklo duté

62. Sklo okenní bezbarvé

63. Sklo lité, skleněná mozaika, skleněné cihly

64. Výrobky keramické

65. Obkladačky a dlaždice

66. Zdravotní keramika

67. Různé brusné výrobky

68. Sportovní a rybářské potřeby

69. Kovové potřeby obuvnické, krejčovské a brašnářské (přezky, zámky atd.)

70. Zboží pro kemping a pláž

71. Tkaniny z bavlny nebo z umělé střiže 55.09

72. Tkaniny z bavlny nebo z umělé střiže potištěné

73. Tkaniny z umělého textilního vlákna 51.04.61

74. Tkaniny ze syntetického textilního vlákna (Tergal)

75. Příze a vlákna ze syntetického a umělého vlákna nekonečná a spředená

76. Příze a vlákna syntetická nekonečná (nylon)

77. Různé příslušenství oděvů z tkanin (kapesníky, výztuhy, kravaty)

78. Viskozová střiž

79. Plachtovina pro technické účely

80. Nitě z bavlny a umělého vlákna

81. Podlahová krytina (moquettes)

82. Velur, aksamit, samet

83. Impregnované tkaniny

84. Náhražka kůže

85. Umělá kůže

86. Rotační papír pro tisk

87. Dopisní papír a Bristol

88. Papír kraft pro cementové pytle

89. Jiné papíry

90. Surový cukr

91. Cukrovinky

92. Chmel

93. Slad

94. Sadbové brambory

95. Konzumní brambory

96. Bramborový škrob

97. Šunka a párky

98. Pivo

99. Sýry

100. Kondenzované mléko a mléko sušené

101. Máslo

102. Umělé kameny syntetické

103. Bižuterie

104. Veletržní kontingent

105. Různé

LISTINA "B" maliské vývozy do Československé socialistické republiky

1. Bavlněné vlákno

2. Bavlna

3. Podzemnice olejná

4. Pokrutiny

5. Arabská klovatina

6. Tabák

7. Ovoce a zelenina

8. Sůl kamenná

9. Ostatní produkty

Přesunout nahoru